Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z oficerami łącznikowymi

Data publikacji 23.02.2015

20 lutego br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie z oficerami łącznikowymi zagranicznych Policji akredytowanymi w Polsce. Zebranych powitał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler podkreślając wagę współpracy policyjnej dla efektywności działań naszej służby. W przedsięwzięciu uczestniczyło kierownictwo i eksperci z BMWP KGP, G-KGP, BSK KGP, CBŚP i CLKP. Moderatorem rozmów był Dyrektor BMWP KGP insp. Rafał Łysakowski.

W trakcie spotkania zagraniczni oficerowie łącznikowi zostali zapoznani ze strukturą Komendy Głównej Policji, która w 2013 roku uległa zmianie, a także z zadaniami realizowanymi przez Biuro Służby Kryminalnej KGP i prowadzoną przez tę komórkę współpracą międzynarodową.

Funkcjonariusze polskiej Policji zaprezentowali również stan współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zarówno o charakterze operacyjnym (prowadzonej kanałami Interpolu, Europolu oraz SIS), jak i pozaoperacyjnym.

Oficerów łącznikowych zapoznano także ze strukturą organizacyjną i zadaniami Centralnego Biura Śledczego Policji po wyłączeniu go ze struktur KGP, jak również z zadaniami i projektami prowadzonymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Zagraniczni oficerowie łącznikowi zostali również poinformowani o nowych kanałach wymiany informacji, z których mogą korzystać przy współpracy z polską Policją.

(KGP / mw)

Powrót na górę strony