Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste pożegnanie komendanta wojewódzkiego z garnizonem mazowieckim

Niezwykle uroczysta atmosfera towarzyszyła uroczystości pożegnania inspektora Cezarego Popławskiego z garnizonem mazowieckim. Zdanie obowiązków służbowych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nastąpiło w obecności I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Mirosława Schosslera, władz województwa, zaproszonych gości, związków zawodowych oraz kadry kierowniczej KWP zs. w Radomiu. Dotychczasowy szef mazowieckich policjantów obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Inspektor Cezary Popławski pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji o zdaniu obowiązków służbowych w garnizonie mazowieckim. Dotychczasowy szef mazowieckich policjantów obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Będzie nadzorował prewencję i ruch drogowy. Jest pierwszym komendantem, który bezpośrednio po zdaniu obowiązków służbowych w naszym garnizonie podejmuje służbę w ścisłym kierownictwie polskiej Policji

Komendant Schossler podkreślił profesjonalizm i doświadczenie insp. Cezarego Popławskiego, które były podstawą do powierzenia mu stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego  Policji. Jednocześnie podziękował za realizowanie zadań na wysokim poziomie w garnizonie mazowieckim.

Za dotychczasową współpracę z insp. Cezarym Popławskim dziękował Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek i zadeklarował dalszą gotowość do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.

Inspektor Popławski podkreślił, że czas kiedy kierował garnizonem mazowieckim był najlepszym okresem w jego dotychczasowej służbie. Podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę, które przyczyniły się do sukcesywnego ograniczania przestępczości i wzrostu społecznego zaufania do naszej formacji.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji wręczył inspektorowi Rafałowi Korczakowi rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

(KWP w Radomiu / ms)

Powrót na górę strony