Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość przejęcia obowiązków przez zastępców Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 25.02.2015

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołała na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Cezarego Popławskiego. Nowi komendanci będą odpowiadali za pion kryminalny oraz za prewencję i ruch drogowy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu przez Dyrektora Gabinetu Komendy Głównej Policji insp. Roberta Żółkiewskiego.

Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski powitał wszystkich zebranych na uroczystej zbiórce. Jak powiedział, etap uzupełniania kadry kierowniczej KGP dobiegł końca i po dzisiejszej uroczystości będzie miał wsparcie w nowych zastępcach. Podkreślił, że to funkcjonariusze z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, których wiedza i umiejętności pomogą w jeszcze lepszym zarządzaniu policyjną formacją.

Następnie odczytano decyzje Minister Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Cezarego Popławskiego. Odczytano również laudacje na cześć komendantów.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przez nowych zastępców Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu meldunku o objęciu stanowisk, po czym Komendant Główny Policji wręczył nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi i insp. Cezaremu Popławskiemu decyzje o powołaniu na nowe stanowiska.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler zabierając głos podziękował za zaufanie Komendantowi Głównemu Policji: „Chciałem Panu przede wszystkim podziękować za zaufanie jakim mnie Pan obdarzył. Chcę powiedzieć że gwarantuję Panu pełne zaangażowanie, pełne oddanie na rzecz budowania dobrego wizerunku polskiej Policji, na rzecz ograniczania przestępczości”. Nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił, że odebranie wyróżnienia - awansu na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji - uważa także za wyróżnienie dla całej służby kryminalnej.

„Nominacja na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji do spraw prewencji to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt” – powiedział insp. Cezary Popławski zabierając głos. Zastępca Komendanta Głównego Policji zaznaczył, że będzie zwracał szczególną uwagę na realizację zadań wynikających ze strategii Komendata Głównego Policji. „Oczywiście języczkiem u wagi będą również sprawy bieżące: zabezpieczenie imprez masowych, bezpieczństwo w ruchu drogowym i efektywność pracy służby prewencyjnej. Do tego wszystkiego jest mi potrzebny dobry zespół – myślę, że taki jest i będzie się nam jako służbie prewencyjnej, bardzo dobrze współpracowało”. Insp. Popławski podziękował Komendantowi Głównemu Policji za zaufanie i podkreślił, że będzie kontynuował wyznaczone przez niego kierunki pracy, „a zbiegiem czasu będą i nowe” - powiedział.

Na koniec uroczystości złożono meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki i odprowadzono sztandar Komendy Głównej Policji.

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Mirosław Schossler - urodził się 29 maja 1967 roku w Krzeszowie. Jest magistrem administracji – absolwentem UMCS w Lublinie. Do Policji wstąpił w sierpniu 1991 roku. Rozpoczynał swoją karierę od pracy w Wydziale K-17 w Rzeszowie. W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uczestniczył też w wielu kursach specjalistycznych – w tym zagranicznych, w Wielkiej Brytanii i Holandii – z zakresu zwalczania przestępstw korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie
 • Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚ
 • Zastępca dyrektora CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
 • Komendant Stołeczny Policji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 19 lutego 2015 r. - I Zastępca Komedanta Głównego Policji

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

insp. Cezary Popławski -  urodził się w 1967 roku. Ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Prawa i Administracji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na tej samej uczelni Studium Zawodowe Zarządzanie w jednostkach Policji. Jest absolwentem Wyższego Kursu Obronnego w Akademii Obrony Narodowej. W trakcie dalszego doskonalenia umiejętności ukończył szkolenie nt. zarządzania wyższą kadrą kierowniczą w Policji w Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences w USA. Ukończył także kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych zorganizowany przez WSPol w Szczytnie.

Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął w 1987 r. w pionie prewencji w Krakowie.

 • Komendant Komisariatu Policji w Muszynie
 • Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Nowym Sączu
 • Kierownik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
 • od 24 lutego 2015 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

 

(KGP/ mw)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.6 MB)

Powrót na górę strony