Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w 2014 r.

Data publikacji 27.02.2015

26 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu działalności Fundacji w roku 2014. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady: insp. w st. spocz. Maciej Sławiński oraz podinsp. w st. spocz. Andrzej Żwański. Na podsumowanie posiedzenia przybył Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, który podziękował Radzie, Zarządowi, a także, za ich pośrednictwem, wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.

Rada – po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawiła Prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2014 rok. W ubiegłym roku odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 58 uchwał, przyznano podopiecznym 211 zapomóg w tym 146 socjalnych, 43 osoby otrzymały pomoc na naukę, a 22 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych podopieczni Fundacji wyjechali na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium. Jest to tylko kropla w morzu szerokiej działalności Fundacji, którą Zarząd będzie kontynuował w roku 2015 w niezmienionym składzie:
- prezes – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, Kawaler Orderu Uśmiechu,
- wiceprezes – Joanna Molak,
- sekretarz – mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz,
- członkowie – mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur,
- podinsp. Barbara Żebrowska.

Całym sercem polecamy Państwa pamięci Fundację. Jeśli nie wszyscy zdecydowali jeszcze komu przekażą 1% – może właśnie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Za każde – nawet najmniejsze wsparcie – Fundacja składa serdeczne podziękowania i zapewnia, iż otrzymane środki przeznaczone będą na działalność statutową.

Źródło: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Powrót na górę strony