Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kobiety w Policji

Data publikacji 06.03.2015

Nie ulega wątpliwości, że policyjny zawód zdominowany jest przez mężczyzn, jednak do służby przystępuje coraz więcej przedstawicielek płci pięknej. Wśród 98 funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na terenie powiatu braniewskiego, 18 to kobiety.

Realizują one swoje zadania nie tylko w pionie prewencji czy kryminalnym, ale zajmują także stanowiska na wysokich szczeblach kierowniczych. Tak samo jak ich koledzy, zatrzymują groźnych przestępców, udzielają niezbędnej pomocy ofiarom zdarzeń. Z jednej strony stanowcze, z drugiej wrażliwe na każdą krzywdę. W warmińsko-mazurskiej Policji służbę w mundurze pełni ponad 500 kobiet, kolejnych ponad 600 to pracownice cywilne. W tym gronie jest wiele szefowych wydziałów, referatów, ekspertek i specjalistek, a także prawie 90 oficerów.

Łagodzą obyczaje. Muszą zapracować na zawodowy szacunek
O tym, że kobiety łagodzą obyczaje, nie trzeba nikogo przekonywać. Ta cecha przydaje się również podczas interwencji, jednak w trakcie ich przeprowadzania panie w mundurach muszą być przygotowane na każdy atak. Służą jak najlepiej potrafią, bo zdają sobie doskonale sprawę, że tylko ciężką pracą mogą zasłużyć sobie na szacunek i uznanie wśród kolegów. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Codzienną służbę doskonale godzą z rolą żony i matki. Chociaż codzienna realizacja zadań w policyjnym mundurze łączy się nierozerwalnie z niebezpieczeństwem, które niesie tak naprawdę każda interwencja, dla wielu z pań zawód policjanta jest spełnieniem marzeń.

Pracownice cywilne – bez nich policjanci nie mogliby pracować
Kobiety w braniewskiej jednostce to nie tylko policjantki, ale również pracownice cywilne. Spośród całego grona logistycznego zatrudnionego w komendzie panie zajmują ponad 80% stanowisk. To one dbają o właściwy obieg dokumentacji, o wyposażenie jednostki oraz funkcjonariuszy, zajmują się kwestiami finansowymi i kadrowymi. Choć nie widujemy ich na zewnątrz, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie komendy nie byłoby możliwe.

Kiedyś było inaczej...
Porównując stan etatowy braniewskiej jednostki z okresem sięgającym 10 lat wstecz, można stwierdzić jednoznacznie, że widok kobiety w policyjnym mundurze należał wtedy do rzadkości, a ilość pań pełniących służbę w tym rejonie można było wyliczyć na palcach jednej ręki.
Komendant Powiatowy Policji w Braniewie insp. Grzegorz Sieński wspominając tamte czasy powiedział - Trzon kadry kierowniczej stanowili, mężczyźni, podobnie sytuacja przedstawiała się w pionie ruchu drogowego, gdzie również pracowały kobiety, dwie panie pracowały w wydziale kryminalnym, a pozostałe trzy w pionie prewencji – wszystkie na stanowiskach wykonawczych. Patrząc na pracę Policji z perspektywy minionego czasu nie wyobrażam sobie funkcjonowania jednostek policji wszystkich szczebli bez udziału kobiet. Pracując przez wiele lat tylko z mężczyznami nie miałem okazji przekonać się o ogromnej skuteczności kobiet w służbie. Dopiero teraz, z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że są stanowiska na których kobiety w pełni się spełniają, a nawet lepiej pracują niż mężczyźni. Dotyczy to służby w Policji ale również pracy na stanowiskach cywilnych.

90. rocznica powołania kobiet do Policji
Policjantka zatrzymująca pojazd do kontroli drogowej, patrolująca ulice, to w dzisiejszych czasach widok powszechny. Aktualnie coraz więcej kobiet ubiera policyjny mundur i ślubuje stać na straży prawa. Pojawienie się kobiet w tej formacji to efekt rozkazu podpisanego przez Komendanta Głównego Policji Państwowej w 1925 roku i jednocześnie efekt starań polskiego komitetu walki z handlem żywym towarem. Na pierwszy kurs dla kobiet w Policji Państwowej zapisało się 30 pań. Aby przyodziać policyjny mundur, kandydatki musiały spełniać szereg wymogów, a patrząc z dzisiejszej perspektywy czasu – wymogów bardzo restrykcyjnych: Policjantką mogła zostać wyłącznie panna albo bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 45 lat. Oprócz spełniania wymogów fizycznych (dobre zdrowie, krótkie włosy, min. 164 cm wzrostu), kandydatka musiała legitymować się nienaganną opinią i zobowiązać się, że przez najbliższe 10 lat nie wyjdzie za mąż. Konieczne było również dostarczenie świadectwa moralności oraz opinii jednej z organizacji kobiecych. Atutem był staż pracy w harcerstwie lub organizacji paramilitarnej. „Młode funkcjonariuszki” zostały przeszkolone pod kątem walki z nierządem, sutenerstwem i handlem żywym towarem. Na czele Policji Kobiecej stanęła Stanisława Paleolog, która kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym w Warszawie. Ponieważ po I wojnie światowej pojawiły się nowe przestępstwa, takie jak problemy z młodzieżą, problemy wychowawcze, rodzinne, przestępstwa wobec kobiet, sutenerstwo i nierząd – zadanie przeciwdziałaniu tego typu zjawiskom przypisano właśnie policji kobiecej. Jak donosi Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” z 1925 roku – „Policja kobieca w Polsce była częścią integralną Policji Państwowej, miała równe prawa i płace, zaś odmienne obowiązki. Głównym zadaniem była walka z handlem żywym towarem”. Policjantki zetknęły się z „ciemną stroną życia”, jaką można było spotkać na ulicach. Ponieważ w tamtych czasach brak było zakładów umożliwiających opiekę nad zaniedbanymi moralnie młodymi kobietami, bezdomnymi dziećmi, czy ofiarami przestępstw na tle seksualnym – służba policjantek na rzecz tej grupy była jak najbardziej uzasadniona. Jednak dopiero w 1935 r. stworzone zostały prawdziwe struktury tej kobiecej służby i przeszkolono 50 funkcjonariuszek. Bardzo szybko polska policja kobieca stała się wzorem do naśladowania i była wysoko oceniana za granicą, chociażby w Japonii.

Kilka słów o pracy kobiet
Jak mężczyźni oceniają służbę z kobietą? Na temat tej współpracy wypowiedzieli się ich przełożeni oraz policjanci z braniewskiej komendy, z którymi na co dzień realizują powierzone zadania.
Zarówno policjantki, jak i nasze pracownice cywilne, są bardzo rzeczowe. Nie ważne, jakie zadanie mają do wykonania, dają z siebie 100%. Pracowite, pracowite i jeszcze raz pracowite. Jak wiemy, z naszą służbą wiąże się duży stres. Panie natomiast niezależnie od sytuacji potrafią się uśmiechnąć, czym zarażają całe otoczenie – powiedział asp.szt. Adam Paszkiewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
Muszę powiedzieć, że kobiety niezwykle sumiennie podchodzą do wykonywania swoich obowiązków. Są skrupulatne, starannie sporządzają niezbędną dokumentację. Myślę, że obecność pań w służbie wpływa pozytywnie na atmosferę naszej pracy. Aktualnie, w Ogniwie Ruchu Drogowego służą 3 kobiety. Po raz pierwszy mieszkańcy naszego powiatu mogli zobaczyć policjantkę w białej czapce w lutym 2013r. Choć od tamtego momentu minęły 2 lata to widok umundurowanych kobiet z laserowym miernikiem prędkości wciąż skupia uwagę i to nie tylko osób kontrolowanych, ale i pozostałych uczestników ruchu – skomentował służbę kobiet mł.asp. Maciej Suchecki, Kierownik ORD
Współpracę z kobietami oceniam na najwyższym poziomie. W pełni też zgadzam się ze stwierdzeniem, że łagodzą one obyczaje. Patrząc na to jak pracują mogę ze śmiałością stwierdzić, że odnajdują się w tym co robią, zarówno policjantki, jak i sekretarki, które codziennie zmagają się z naszą dokumentacją. Nie wyobrażam sobie, żeby pion kryminalny mógł funkcjonować bez kobiet. Są przecież też czynności procesowe, w których ich obecność jest niezbędna – powiedział kom.Tadeusz Telenga, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego.
Jeden z policjantów dodał - One chcą się uczyć, chłoną po prostu wiedzę. Zawsze pomocne, zresztą my także służymy im pomocą. Na służbie z kobietami panuje miła atmosfera i co najważniejsze – zawsze możemy na sobie polegać.

Być kobietą, być kobietą
One nie boją się wyzwań. W Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie służbę pełni 18 funkcjonariuszek. Pracują na stanowisku Zastępcy Naczelnika Prewencji, w zespole wykroczeń i dzielnicowych, w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, ruchu drogowego, a jedna z nich kieruje także posterunkiem. Poza policjantkami, są także panie z zaopatrzenia i logistyki, które zdominowały praktycznie w całości te stanowiska. Na 23 pracownik cywilnych, aż 20 to właśnie kobiety. O tym, że w czasie służby poświęcają się całkowicie powierzonym zadaniom, nie trzeba nikogo przekonywać. Co natomiast wypełnia ich czas wolny?

Kobieca strona motoryzacji

sierż. Ewelina Brewczak, dzielnicowa rejonu II miasta Braniewa, w służbie od 2011r.

Ewelina swoje pierwsze kroki w komendzie postawiła jako sekretarka. Pracując za biurkiem zrozumiała jednak, że chce pracować w tej formacji, ale nie w takim charakterze. Prosto z sekretariatu trafiła na kurs podstawowy, a kolejną wizytę w jednostce odbyła już jako prawdziwa policjantka. Obecnie służy w pionie prewencji jako dzielnicowa. Wielokrotnie podkreśla, że codzienna służba i możliwość pomagania innym przynosi jej ogromną satysfakcję. Z jednej strony pasją jest dla niej praca, z drugiej zaś...motoryzacja. Jak sama mówi, od zawsze fascynowały ją samochody . Ewelina nie jest jedynie biernym obserwatorem, a wręcz przeciwnie – w wolnych chwilach zajmuje się naprawą aut. Choć jest kobietą, nie boi się smarów i wciąż doskonali swoje techniczne umiejętności. Reperowanie tego, co pod maską, czy wymiana klocków hamulcowych nie są już dla niej wyzwaniem.


Policjantka i matka 24 h na dobę

asp. Julita Rombel – oficer dyżurny policji, w służbie od 2001r.

W jej rękach spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż to właśnie ona odbiera zgłoszenia interwencji i to ona w trudnych sytuacjach podejmuje decyzję o dalszym działaniu funkcjonariuszy. Asp. Rombel to nie tylko policjantka, ale również szczęśliwa mama dwójki dzieci. Służba, którą pełni w systemie 12-godzinnym uniemożliwia jej spędzanie w domowym zaciszu każdego wieczoru. Julita nie ukrywa, że ciężko jest pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, jednak mimo wszystko daje radę, bo - jak sama podkreśla - lubi swoją pracę. Ta kobieta znalazła po prostu swój złoty środek. Po zakończeniu służby poświęca się całkowicie swoim dzieciom i domowym obowiązkom.


Miłość do psów, koni, motorów i karate

asp. Monika Stogowska – kierownik Posterunku Policji w Pieniężnie, w służbie od 2004r.

Swój wolny czas dzieli na realizację wielu pasji – jest miłośniczką psów, koni, jeździ motorem oraz doskonali sztuki walki. Prowadzi własną hodowlę chartów polskich, z którymi zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach. Uczucie zmęczenia jest dla niej czymś obcym.


Moda i podróże

post. Agata Krztoń, policjantka ogniwa patrolowo-interwencyjnego KPP w Braniewie, w służbie od 2013r.

Agata jest młodą funkcjonariuszką, która swoją przygodę z Policją rozpoczęła niedawno. Wśród kolegów i koleżanek z pracy ma opinię pogodnej kobiety, której optymizm i uśmiech udziela się innym. Agata pełni służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Stres, z którym musi zmagać się w codziennej służbie, odreagowuje podróżując po Europie. W każde wakacje do listy zwiedzonych krajów dopisuje kolejne. Jak sama mówi, podróże są dla niej idealną odskocznią od codzienności. Policjantka przyznaje także, że jej drugą pasją jest moda i na bieżąco śledzi nowe trendy.


Wspólne gotowanie z tatą

Edyta Frieske, inspektor zespołu ds. wykroczeń KPP w Braniewie, w służbie cywilnej Policji od 1997r.

Edyta należy do grona kobiet korpusu służby cywilnej KPP w Braniewie. W codziennej pracy zajmuje się realizacją czynności związanych z gromadzeniem danych w systemach policyjnych.
Po całym dniu wykonywania obowiązków wraca do domu, gdzie poświęca się dzieciom i swojej kulinarnej pasji. Zamiłowanie do kuchni myśliwskiej odziedziczyła po swoim tacie, z którym wspólnie przyrządza dania. Także tradycją stało się już wspólne wędkowanie. Jak podkreśliła Edyta, nic tak nie umacnia rodziny, jak spędzanie razem wolnego czasu.

Kobiety w warmińsko-mazurskiej Policji
W warmińsko-mazurskiej Policji służbę w mundurze pełni ponad 500 kobiet, kolejnych ponad 600 to pracownice cywilne. W tym gronie jest wiele szefowych wydziałów, referatów, ekspertek i specjalistek, także prawie 90 oficerów.
Ale, jak podkreślił nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, praca każdej policjantki, czy pracownicy cywilnej jest niezwykle ważna dla codziennego funkcjonowania naszej instytucji. Stanowczość, niezwykła pracowitość i sumienność, ale także umiejętności negocjacyjne, obieranie właściwej strategii przy rozwiązywaniu spraw sprawiają, że zawodowe działania, w które włączają się kobiety przebiegają sprawnie i mają pozytywne zakończenie.

Życzenia na każdy dzień roku i kolejne 90 lat
W Dniu Kobiet i na każdy inny dzień roku życzymy Paniom pracującym w Policji zdrowia, spełnienia marzeń, codziennych radości w domu, pracy. A rocznica 90. lat powołania kobiet do Policji niech przypomina o ich roli, zadaniach i wyjątkowości, która przekłada się na siłę w funkcjonowaniu i społecznym odbiorze Policji.

(KWP w Olsztynie / ms)

Powrót na górę strony