Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowoczesnej pracowni daktyloskopijnej w Łodzi

Odnowiona pracownia wizualizacji śladów daktyloskopijnych jest częścią składową sekcji daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. Rocznie wydaje około 600 ekspertyz, nad którymi każdego dnia pracuje kilkunastu funkcjonariuszy. Na zakup nowoczesnego sprzętu będącego istotnym narzędziem w procesie wykrywania przestępstw przeznaczono z budżetu Policji ponad 225 tys. złotych.

Pracownia wizualizacji śladów daktyloskopijnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi w ostatnim czasie poddana została gruntownemu remontowi i modernizacji. Pozyskano dodatkową, niezbędną przestrzeń, urządzono i wyposażono od nowa pomieszczenie oględzinowe, atelier fotograficzne oraz pomieszczenia gdzie ujawniane są ślady. Zakupione zostały m.in. dwie komory cyjanoakrylowe, trzy aparaty fotograficzne wraz z obiektywami oraz chłodziarka.

Wymienione zostały stare komory do ujawniania śladów na dwie bardzo nowoczesne wyprodukowane w USA.

Zadbano również o bezpieczeństwo biegłych wykonujących te badania dostosowując warunki ich pracy do możliwie najwyższych parametrów wymaganych przez przepisy sanitarne. Od nowego tygodnia pracownia w standardzie bardzo wysokim jak na warunki krajowe rozpocznie funkcjonowanie. 

Wyspecjalizowane pracownie tego typu zaczęły powstawać w policyjnych laboratoriach pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku  Wiązało się to z koniecznością pozyskania odpowiednich pomieszczeń, umożliwiających stosowanie metod chemicznych, wyszkolenie ekspertów nowej specjalności oraz wyposażenie pracowni w odpowiedni sprzęt (dygestorium, komory do ujawniania śladów, aparaty fotograficzne odpowiedniej klasy, komputery z oprzyrządowaniem itd.). Celem badań prowadzonych w pracowni wizualizacji jest ujawnianie śladów daktyloskopijnych na podłożach tzw. trudnych. Czyli takich, na których technik kryminalistyki nie jest w stanie ujawnić śladów w trakcie oględzin miejsca zdarzenia dostępnymi dla niego metodami - np. na stronie pokrytej klejem w przypadku taśmy samoprzylepnej. 

Nazwa „daktyloskopia” oznacza dosłownie „obserwację palców”.

Jest to zdecydowanie podstawowy dział techniki kryminalistycznej, zajmujący się ujawnianiem śladów, głównie palców rąk i dłoni, rzadziej stóp, ale także twarzy i innych części ciała człowieka. Obejmuje również identyfikację osób i zwłok na podstawie linii papilarnych, poletkowej budowy skóry i urzeźbienia ust tzw. czerwieni wargowej.  W ramach badań daktyloskopijnych dokonuje się także ujawniania śladów rękawiczek, jak również ich identyfikacji.
Obecnie, rozwój daktyloskopii skupiony jest na dwóch kierunkach. Obok doskonalenia metod ujawniania śladów na tzw. trudnych podłożach, następuje dynamiczna informatyzacja całego obszaru identyfikacji  daktyloskopijnej.
Oprócz fizycznych metod ujawniania śladów daktyloskopijnych istnieją jeszcze chemiczne, do których wykorzystuje się m.in. roztwór ninhydryny czy tez produkty cyjanoakrylowe.


(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony