Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mł. insp. Gerard Bah nominowany do „Okularów równości”

Data publikacji 09.03.2015

Mł. insp. Gerard Bah, pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka został nominowany do nagrody „Okulary równości”, która jest przyznawana przez Fundację im. Izabeli Jarugi – Nowackiej. „Okulary równości” wręczane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbędzie się 17 marca w Warszawie.

Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bah został nominowany w kategorii: prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć. W uzasadnieniu tego wyróżnienia czytamy, że przyznane ono zostało „za propagowanie i wcielanie w życie równości wszystkich ludzi, aktywny sprzeciw wobec dyskryminacji, animowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz osób pochodzących z mniejszości oraz stosowanie nowych metod i mediów do komunikowania się Policji ze społeczeństwem”.

Obok policjanta z Kielc, w tej kategorii nominowano również Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, obywatelki i obywateli Słupska oraz dr Annę Śledzińską-Simon.

„Okulary równości” wręczane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć oraz sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa.

Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbędzie się 17 marca o godz. 17.30 w Warszawie.

Przypomnijmy, że wyróżniony funkcjonariusz jest również Pełnomocnikiem Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz trenerem Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego. Jest również członkiem Rady Konsultacyjnej przy Radzie Ministrów ds. przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i związanych z tym nietolerancjami. Na co dzień mł. insp. Gerard Bah szkoli policjantów i współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem wszelkim objawom dyskryminacji. Jest współautorem licznych publikacji dotyczących praw człowieka oraz inicjatorem licznych kampanii profilaktycznych, a także wielu spotkań z młodzieżą.

(KWP w Kielcach / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja