Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważny dzień w historii pilskiej Szkoły Policji

Data publikacji 10.03.2015

Dziś odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszego, w ponad 60-letniej historii Szkoły Policji w Pile, kursu dla techników kryminalistyki, w którym udział weźmie 20 słuchaczy, pochodzących z policyjnych garnizonów z terenu całego kraju. Szkoleniem tym pilska placówka wraca do swoich korzeni, czyli do kształcenia kadr służby kryminalnej, z czego znana jest w kraju i zagranicą.

W uroczystości udział wzięli Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki, kadra oraz zaproszeni goście: Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz Józefiak, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Adam Frankowski i Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.

Jak wspomniano podczas rozpoczęcia, otwarcie kursu nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia Komendy Głównej Policji, a szczególnie Biura Służby Kryminalnej oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które służyły merytorycznym wsparciem i wiedzą popartą ogromnym doświadczeniem. Oprócz nich, w prace związane z przygotowaniem kursu, zaangażowała się kadra Szkoły (która wkrótce zostanie poszerzona o nowych, doświadczonych wykładowców z zakresu techniki kryminalistycznej), a także pracownicy, którzy przygotowali pomieszczenia dydaktyczne oraz zaplecze logistyczne. Przygotowanie wspomnianego kursu to największe przedsięwzięcie dydaktyczne w Szkole od wielu lat. Dzięki pozyskanym środkom finansowym na potrzeby szkoleniowe, wykonane zostały nowe i doskonale wyposażone sale tematyczne z dziedziny: traseologii, mechanoskopii, daktyloskopii i fotografii. Szkoła nawiązała współpracę, dzięki której będą realizowane zajęcia z medycyny sądowej, policjanci będą uczestniczyli nie tylko w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez lekarzy, ale także będą mieli możliwość wziąć udział w sekcjach prokuratorskich. Kontynuując wieloletnią współpracę z Laboratorium Kryminalistycznym i Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, policjanci będą też m.in. zdobywali wiedzę z zakresu oględzin sektorowych miejsca wybuchu, które będą prowadzone na poligonie wojskowym w Biedrusku.

Po zakończeniu uroczystości goście razem z Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły mł. insp. Marzeną Brzozowską udali się na zwiedzanie Szkoły. Obejrzeli najnowsze sale dydaktyczne, przygotowane specjalnie na potrzeby kursu. Były to sale: daktyloskopii, fotografii kryminalistycznej, sale do ćwiczeń z ujawniania i zabezpieczania śladów, do badan traseologicznych, chemicznych i mechanoskopijnych, zwalczania narkomanii oraz oględzin miejsca pożaru. Zwiedzający obejrzeli również nowoczesne obiekty sportowe Szkoły.

Z kart historii Szkoły

Pilska Szkoła Policji w swojej ponad 60-letniej historii, często nazywana była szkołą „kryminalną”. Było to związane z dużą liczbą szkoleń i bogatą ofertą dydaktyczną przygotowaną specjalnie dla policjantów służby kryminalnej. Tak było już od początku lat 60., kiedy to od 1 kwietnia 1960 roku (oprócz prowadzonych od 1954 roku kursów dla posterunkowych) rozpoczęło się szkolenie referentów operacyjno - dochodzeniowych. Program szkolenia zawierał rozbudowane wiadomości z zakresu prawa, kryminalistyki, taktyki zwalczania przestępczości. Datę tę można uznać za początek specjalizacji, z której do dzisiaj znana jest Szkoła. Z czasem specjalizacja ta ugruntowała się jeszcze bardziej, aby w 1973 roku odejść całkowicie od szkolenia posterunkowych i skoncentrować się na szkoleniu referentów operacyjno - dochodzeniowych. Kształcono ich na podstawie jednolitego, 8-miesięcznego programu. W następnych latach, szkolenia zaczęły uwzględniać podział na specjalistów od zwalczania przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Tak było przez wiele lat i mimo późniejszej, coraz większej liczby kursów podstawowych, w Szkole nadal odbywały się warsztaty i szkolenia z zakresu pracy dochodzeniowo - śledczej, operacyjno – rozpoznawczej, czy też współpracy z osobowymi źródłami informacji. W 2005 i 2006 roku w Szkole miały miejsce dwa finały konkursów „Policjant służby kryminalnej”. Szkolenia prowadzone w pilskiej Szkole Policji mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów pionu kryminalnego.

(SP w Pile / ms)

Powrót na górę strony