Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalna Policyjna Grupa do Działań Poszukiwawczych

Data publikacji 16.03.2015

Już blisko 4 lata na terenie Małopolski przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu działa Nieetatowa Policyjna Grupa do Działań Poszukiwawczych. Specyfika terenu w Małopolsce – góry, lasy, parki narodowe, liczne szlaki turystyczne, wzrost liczby osób wypoczywających na terenie górskim, a co za tym idzie również liczne przypadki zaginięć, doprowadziły do utworzenia w Policji grupy, która wraz z GOPR-em bierze czynny udział w poszukiwaniu zaginionych.

11 kwietnia 2011 roku dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy między Komendą Policji w Nowym Targu i Podhalańską Grupą Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powstała Nieetatowa Policyjna Grupa do Działań Poszukiwawczych. W skład grupy wchodzi 10 policjantów podlegających terytorialnie pod Komendę Powiatową w Nowym Targu, pasjonatów na co dzień wykonujących swoje zadania w różnych komórkach Policji.

Osoby te łączy zawód, a przede wszystkim pasja do gór. Prywatnie wielu z nich jest przewodnikami górskimi, jedna z policjantek sierż.sztab. Jagna Jerzyk jest ochotniczym ratownikiem GOPR-u, pracuje jako przewodnik psa do poszukiwania osób zaginionych.

Policjanci wchodzący w skład grupy poszukiwawczej przechodzą systematyczne szkolenia wspólnie z ratownikami podhalańskiej grupy GOPR, z którymi również współpracują na co dzień między innymi pełniąc służbę na quadach w miesiącach letnich i na nartach w zimie.

Współpraca z GOPR-em ma na celu usprawnienie podejmowanych przez Policję działań w sytuacjach kryzysowych związanych z zaginięciem osób w terenach górskich i leśnych z zaangażowaniem wyspecjalizowanych w tym zakresie policjantów wyposażonych w odpowiednie środki techniczne stosowane do działań poszukiwawczych. W chwili uruchomienia procedury poszukiwawczej wykwalifikowani policjanci kierowani są na miejsce działań, gdzie współpracując z GOPR rozpoczynają akcję poszukiwawczą niejednokrotnie narażając swoje życie i zdrowie.

Z uwagi na specyfikę terenów objętych działaniem, do akcji poszukiwawczo-ratowniczych GOPR wykorzystuje najnowocześniejszy w Polsce system wsparcia, oparty na wykorzystaniu map cyfrowych oraz specjalnym oprogramowaniu wykorzystującym system nawigacji satelitarnej. Znaczące jest w takich sytuacjach doświadczenie ratowników nabyte podczas lat pracy jak i wykorzystywany sprzęt.

W ubiegłym roku tj. w 2014, w ramach współpracy z Euroregionem TATRY, w ramach realizacji mikroprojektu ze środków unijnych z programu pt. „Wzmocnienie działań z dziedziny usług turystycznych i ochrony środowiska na pograniczu polsko-słowackim poprzez większą integrację i skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa przez służby porządkowe i ratownicze” został zakupiony pojazd terenowy typu quad wraz z zestawem GPS i goglami noktowizyjnymi.

W podjęciu działań poszukiwawczych niezbędne jest również wykorzystanie danych statystycznych do analiz konkretnego terenu podczas działań, co pozwala wyznaczać strefy i obszary z matematyczną dokładnością. Stworzony został wysunięty w teren punkt dowodzenia (na samochodzie Land Rover), który dysponuje rozbudowanymi zasobami stacji ratowniczej (łączność, nawigacja, zasilanie, elementy zaplecza socjalnego i inne). Zespoły poszukiwawcze są monitorowane i ich pozycje są przekazywane zdalnie, bezpośrednio do punktu dowodzenia, dzięki czemu prowadzący akcję ma w czasie rzeczywistym pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w terenie. Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych możliwe stało się zdalne (w terenie) rozdzielanie zadań i ich modyfikacja w trakcie akcji. Urządzenia służące do nawigacji (palmtopy - wyposażone w GPS) są kolejnym narzędziem komunikacji pomiędzy punktem dowodzenia i patrolami. Duże usprawnienia pojawiły się także w pracy przewodników psów. Zostali wyposażeni w urządzenia lokalizujące i zapisujące pracę ich psów w terenie.

Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i chęć niesienia pomocy potrzebującym  spowodowała, że grupa policjantów gotowa jest pomagać w poszukiwaniu osób zaginionych na terenie całej Polski. Ponadto grupa została zaangażowana, po raz kolejny do udziału w prestiżowej, międzynarodowej imprezie, którą organizuje również GP GOPR, pod nazwą „Real Test 24”. Jest to wydarzenie oparte na bazie realnych akcji poszukiwawczych dla ratowników-przewodników z psami, podczas którego w ciągu 24 godzin trzeba ukończyć wszystkie zaplanowane zadania.

W ostatnich dniach policjanci  Nieetatowej Grupy Poszukiwawczej działającej przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę Podhalańską GOPR w Rabce Zdroju na temat poszukiwania osób zaginionych według standardów SAR.

W trakcie szkolenia zostały omówione podstawowe zasady ratownictwa w terenie górskim oraz trudno dostępnym, polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu im pomocy i dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce.

Ponadto w szkoleniu brali udział żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, którzy na szkolenie przywieźli będącego na ich wyposażeniu drona polskiej produkcji marki Fantom. Po krótkim omówieniu podstawowych zasad działania żołnierze zademonstrowali jak działa przywieziony przez nich sprzęt. Prowadzący szkolenie wspólnie z naczelnikiem GP GOPR stwierdzili, że sprzęt ten bardzo dobrze sprawdziłby się w poszukiwaniach prowadzonych w trudnych terenach górskich, gdzie nierzadko dostęp ludzi jest bardzo utrudniony.

Obecni na miejscu żandarmi wyrazili chęć pomocy i współpracy przy poszukiwaniu osób zaginionych.

(KWP w Krakowie / mw)

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.48 MB)

Powrót na górę strony