Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kraków: Nowy szef małopolskiej Policji

Nadinspektor Adam Rapacki, były zastępca Komendanta Głównego Policji, a dotychczas oficer łącznikowy w Wilnie został nowym komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Andrzeja Woźniaka. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w obecności Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego.

- Oczekuję od nowego komendanta kontynuacji tych dokonań, które dawały dobry efekt, a także pomysłów i zaangażowania w działaniu i tworzeniu nowej jakości w polskiej Policji" - powiedział komendant główny Policji Marek Bieńkowski.

Zdaniem komendanta Bieńkowskiego nadinsp. Adam Rapacki ma do wypełnienia konkretne zadanie. Tym zadaniam jest zrównanie poziomu bezpieczeństwa wykazywanego w policyjnych statystykachzodczuciami mieszkańców województwa.

- Wyniki i skuteczność małopolskiej Policji będą jeszcze lepsze, a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa i gości będzie stale rosło" - obiecał komendant Rapacki. Zapowiedział też nowe rozwiązania takie jak np. stworzenie mapy przestępczości zorganizowanej w województwie czy wykorzystywanie doświadczeń policjantów odchodzących na emeryturę, którzy jego zdaniem mają ogromną wiedzę, którą można wykorzystać w działaniach Policji.

Zmiany nastąpią też w wyłanianiu kadry kierowniczej. Zostaną wprowadzone wewnętrzne konkursy, które mają zapobiec zabieganiu o względy polityków i nepotyzmowi.

W uroczystości wzięli udział komendanci miejscy i powiatowi województwa małopolskiego, kadra kierownicza KWP w Krakowie a także zaproszeni goście - Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz I Wicewojewoda Małopolski - Andrzej Mucha.

Po zakończeniu uroczystości odbyła się konferencja prasowa z udziałem Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego oraz nadinspektora Adama Rapackiego - nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i jego poprzednika na tym stanowisku - nadinspektora Andrzeja Woźniaka. Odpowiadali oni na pytania dziennikarzy dotyczące zarówno aktualnej sytuacji w garnizonie małopolskim jak również zamierzonych zmian i planów na przyszłość. Komendant Główny Policji informował również o przedsięwzięciach i projektach rozwiązań dotyczących usprawnienia i poprawy warunków funkcjonowania całej Policji.

Adam Rapacki:

•Był oficerem łącznikowym w Wilnie.
•Do 2003 r. był Zastępcą Komendanta Głównego Policji.
•Od 13 maja 1999 r. do 25 września 2000 r. był Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu (w tym czasie we Wrocławiu i okolicach policja rozbiła większość dolnośląskich zorganizowanych grup przestępczych, doprowadzając do aresztowania ich liderów)
•Od 15 marca 1997 r. był dyrektorem Biura do spraw Narkotyków KGP,
•W 1997 roku został powołany na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw organizacji służby do walki z przestępczością narkotykową,
•Od 1996 r. był dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP
•Od 1994 r. był zastępca dyrektora Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP,
•Od 1991 r. był naczelnikiem Zespołu I Oddziału do Spraw Przestępczości Aferowej Departamentu Policji Kryminalnej KGP,
•Od 1988 roku służył w Komendzie Głównej Policji,
•W resorcie od 1980 roku,
•Absolwent wydziału Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
•Urodzony 10 grudnia 1959 r. w Skierniewicach.

Powrót na górę strony