Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste wprowadzenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 16.03.2015

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość objęcia przez inspektora Rafała Korczaka stanowiska Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wprowadzenia dokonał nadinspektor Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji, w obecności zaproszonych gości, władz województwa, przedstawicieli związków zawodowych oraz kierownictwa jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu Policji i wprowadzenia sztandaru. Po odczytaniu decyzji personalnych Minister Spraw Wewnętrznych głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś, który wręczył dokumenty wprowadzanemu komendantowi. Następnie ze sztandarem komendy wojewódzkiej uroczyście przywitał się nowy szef mazowieckich policjantów.

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej Policji garnizonu mazowieckiego, udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, kapelan mazowieckich policjantów oraz szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją.

Insp. Rafał Korczak w Policji służy od 1991 roku. Pracę rozpoczął w radomskim oddziale Wydziału dw. z Aferowymi Nadużyciami Gospodarczymi kieleckiej KWP. Przez większość służby związany był ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W 2001 został zastępcą naczelnika Wydziału dw. z PG, którą to funkcję pełnił do 2004 roku, kiedy powierzone mu zostały obowiązki naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego. W 2009 został powołany na stanowisko zastępcy, a w lutym 2012 na stanowisko I Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odpowiedzialnego za pion kryminalny. Od 16 marca 2015 r. decyzją Minister Spraw Wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołany na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

(KWP w Radomiu / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja