Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Polską Spółką Gazownictwa

Data publikacji 20.03.2015

20 marca 2015 roku w Komendzie Głównej Policji podpisany został List Intencyjny pomiędzy Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Krzysztofem Gajewskim a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowaną przez Sylwestra Bogackiego - Prezesa Zarządu i Andrzeja Dębogórskiego - Członka Zarządu ds. technicznych.

Intencją podpisania Listu przez strony jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych z nieuprawnionymi ingerencjami w instalacje gazowe oraz konsekwencjom, które ten proceder za sobą niesie.

Współpraca realizowana będzie poprzez wzajemne informowanie się sygnatariuszy o zaistniałych sytuacjach związanych z zagrożeniem wybuchu gazu, przekazywanie organom Policji informacji oraz analiz określających przyczyny katastrof związanych z wybuchem gazu oraz podejrzeniem nielegalnego poboru gazu, prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na terenie całego kraju w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń dla życia i zdrowia wynikających z nieuprawnionej ingerencji w instalacje, udział funkcjonariuszy Policji w szkoleniach w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z infrastrukturą gazową.

Koordynację współpracy na szczeblu centralnym Komendant Główny Policji powierzył Dyrektorowi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP / mj

Powrót na górę strony