Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji

Dzisiaj w Warszawie odbyła się odprawa kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji. Gospodarzem spotkania był Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igor Parfieniuk. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nadzorujący Policję Pan Grzegorz Karpiński.

W odprawie udział wzięli Zastępcy Komendanta CBŚP, naczelnicy zarządów terenowych CBŚP oraz naczelnicy wydziałów centralnych CBSP.

Odprawa miała na celu podsumowanie wyników pracy CBŚP uzyskanych w pierwszym kwartale 2015 roku oraz omówienia priorytetów i planów działania na kolejne miesiące.

W pierwszym kwartale br. policjanci CBŚP zgromadzili materiały, które były podstawą do postawienia 462 osobom zarzutów działania w zorganizowanych grupach przestępczych, z czego aż 49 osób to liderzy grup, którzy usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Realizując jeden z priorytetów działania Policji, jakim jest zabezpieczenie mienia u podejrzanych oraz odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw, funkcjonariusze CBŚP w omawianym okresie zabezpieczyli mienie o wartości ponad 300 milionów złotych i odzyskali mienie oszacowane na blisko 14 milionów złotych. Aż 181 usłyszało zarzuty prania pieniędzy.

W trakcie trzech pierwszych miesięcy br. policjanci CBŚP zlikwidowali 2 laboratoria narkotyków syntetycznych oraz 21 plantacji konopi indyjskich.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi także skuteczną walkę z przestępczością narażającą Skarb Państwa na gigantyczne straty. Tylko w pierwszym kwartale funkcjonariusze ujawnili blisko 34 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy, prawie 130 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 9800 litrów nielegalnego alkoholu.

Po omówieniu przez Komendanta CBŚP efektów pracy w pierwszym kwartale br., głos zabrał Sekretarz Stanu w MSW Pan Grzegorz Karpiński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że priorytetem działania wszystkich organów, które zajmują się bezpieczeństwem w naszym kraju, a więc także CBŚP, powinna być walka z cyberprzestępczością. Jako drugi obszar, który winien być przedmiotem szczególnego zainteresowania CBŚP, wiceminister wskazał walkę z przestępczością ekonomiczną, stwierdzając, że gdy Policja zatrzymuje przestępców gospodarczych, to ratuje działalność ludzi, którzy starają się w naszym kraju uczciwie prowadzić działalność gospodarczą.

W trakcie odprawy głos zabrał także Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, który powiedział, że ważne jest, by Centralne Biuro Śledcze Policji efektami swojej pracy pokazało, że decyzja o wyłączeniu Biura ze struktur Komendy Głównej Policji była słuszna. Podkreślił ponadto, że istotnym zadaniem na najbliższe miesiące powinna być analiza zagrożenia przestępczością zorganizowaną na terenie całego kraju, dokonana przy współpracy z komendantami wojewódzkimi Policji.

(CBŚP / dm)

Powrót na górę strony