Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjazny Pokój Przesłuchań w błońskim komisariacie

Data publikacji 08.04.2015

Dzisiaj w Komisariacie Policji w Błoniu nastąpiło uroczyste otwarcie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań. Pomieszczenie to będzie służyło do przesłuchiwania szczególnie dzieci - ofiar i świadków przestępstw przeciwko wolności seksualnej, czy tych dotyczących przemocy w rodzinie. Wyposażone jest w odpowiednie meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający utrwalanie obrazu i dźwięku. W uroczystości udział wzięli prokuratorzy, sędziowie, kadra kierownicza KPP Warszawa Zachód i policjanci.

W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która nastąpiła w 2013 roku oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania jednorazowego przesłuchania oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, od 27 stycznia 2014 roku jednorazowym przesłuchaniem w przyjaznych pokojach chronieni są świadkowie do 18 roku życia, a także wszystkie ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Przyjazny Pokój Przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo dzięki aranżacji przestrzeni, doborowi odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki. To miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby i dobro dziecka, takie, które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od niego wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania. Pokój składa się z dwóch pomieszczeń, czyli pokoju przesłuchań oraz oddzielonego od niego lustrem obserwacyjnym pokoju technicznego. Jest wyposażony w odpowiednie meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający utrwalanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiający kontakt osób znajdujących się w pokoju technicznym z sędzią i psychologiem. Znalazły się tu również materiały pomocne w pozyskiwaniu informacji od dzieci (jak papier, kredki, lalki), przy pomocy których dzieciom łatwiej opisuje się szczególnie trudne sceny molestowania.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim Pani Barbary Gębali. Koszt przygotowania i wyposażenia Przyjaznego Pokoju Przesłuchań wyniósł łącznie około 11 tys. złotych.

Dzisiaj nastąpiło jego uroczyste otwarcie, którego dokonał Komendant powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Tomasz Szachowski.

(KSP / mj)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 10.1 MB)

Powrót na górę strony