Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie warsztaty ratownicze

Data publikacji 10.04.2015

Policjanci reprezentujący Oddziały Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów w kraju uczestniczyli w drugiej edycji warsztatów z zakresu ratownictwa taktycznego. Symulacje i ćwiczenia praktyczne odbywały się przez dwa dni w obiektach słupskiej Szkoły Policji.

W trakcie warsztatów pracowano nad prawidłowymi algorytmami postępowania w przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania przez policjanta broni palnej zostaje ranna osoba. Przedsięwzięcie łączyło ze sobą elementy ratownictwa, taktyki i techniki interwencji, tak aby działanie policjantów było jak najbardziej profesjonalne. Policjanci używając wobec osoby broni palnej muszą również zapewnić jej udzielenie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz - w razie potrzeby - zapewnić wykonanie medycznych czynności ratunkowych.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Oddziałów Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów w kraju. Warsztaty przeprowadzono w formule stacji-zadań, na których poruszana była między innymi tematyka z zakresu: wykorzystania sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Policji; radzenia sobie w sytuacji, gdy zostaje ranny sam policjant (autopomoc) oraz przeciwdziałaniu zaborowi broni służbowej.

Drugi dzień upłynął pod znakiem symulacji interwencji policyjnych, w trakcie których policjanci wykorzystywali amunicję barwiącą. Scenariusze poszczególnych założeń opracowano na podstawie zdarzeń z codziennej policyjnej służby. Uczestnicy musieli między innymi podejmować interwencje wobec agresywnych osób znajdujących się pod wpływem dopalaczy, które miały ograniczony kontakt z rzeczywistością.

W obiektach symulacyjnych ostrzeliwani policjanci musieli przeprowadzić ewakuację osób rannych do strefy bezpiecznej, a następnie udzielić im pierwszej pomocy. Aby skomplikować interwencję, prowadzący umieszczali w niektórych miejscach atrapy pułapek pirotechnicznych, które również należało zlokalizować. Całe założenie realizowane było w zaciemnionych i zadymionych obiektach - policjanci oświetlali sobie teren za pomocą latarek taktycznych.

Spotkanie przedstawicieli Oddziałów Prewencji Policji było także doskonałą platformą wymiany doświadczeń z codziennej służby. Wielokrotnie w trakcie zajęć odwoływano się do doświadczeń ze służby, a następnie wypracowywano najlepszy algorytm postępowania w określonej sytuacji. 

Warsztaty prowadzone były przez wysokiej klasy instruktorów ratownictwa, wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Szkołę Policji w Słupsku. 

SP Słupsk / mag

Film Ogólnopolskie warsztaty ratownicze

Pobierz plik Ogólnopolskie warsztaty ratownicze (format mp4 - rozmiar 55.82 MB)

Powrót na górę strony