Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Minister Spraw Wewnętrznych u małopolskich policjantów

Data publikacji 13.04.2015

Z roboczą wizytą w Małopolsce przebywała dzisiaj Minister Spraw Wewnętrznych. W planie wizyty pani Minister przewidziane było spotkanie z Wojewodą Małopolskim, a także odwiedzenie małopolskich policjantów oraz strażaków. Podczas spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie pani Minister Teresa Piotrowska oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zapoznali się z pracą małopolskich policjantów i prowadzonymi przez nich działaniami na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przygotowań służb policyjnych do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Omówiono również kwestie związane z przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę warunków pracy w komisariatach, czemu służy m.in. program standaryzacji komend i komisariatów.

Przyjętą zasadą jest, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się w wymiarze międzynarodowym. Jest to duże wyzwanie dla organizatorów i ogrom pracy dla służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Służby podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w tym Policja, już od pewnego czasu intensywnie przygotowują się do spotkania młodzieży z papieżem. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży jest jednym z priorytetów Minister Spraw Wewnętrznych, Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, stąd i konieczność bieżącej wymiany informacji. Przewiduje się, że w tym czasie na terenie Małopolski może przebywać nawet kilka milionów osób – uczestników spotkania, turystów i mieszkańców. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek szczegółowo zrelacjonował podejmowane w tym zakresie działania oraz plany na najbliższe miesiące.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak zapoznał panią Minister z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi policyjnych obiektów w Małopolsce, w których finansowo partycypuje ministerstwo. Poprawa warunków pracy niewątpliwie wpływa na lepszą jakość wykonywanych czynności, a przez to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Wizytując funkcjonariuszy Policji w Krakowie pani Minister Teresa Piotrowska wraz z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Mariuszem Dąbkiem odwiedziła  m.in. siedzibę stróżów prawa przy ul. Zamojskiego. Jest to komisariat w krakowskiej dzielnicy Podgórze, który nie spełnia standardów, przede wszystkim powierzchniowych i ma zły stan techniczny. Policjanci w tym komisariacie, w trudnych warunkach muszą wykonywać swoją pracę na rzecz 150 tys. mieszkańców tej dzielnicy.

Podczas tej wizyty, oglądając poszczególne pomieszczenia komisariatu, pani Minister przypomniała, że ogólnopolski Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, stworzony z intencją  poprawienia  warunków  obsługi  oraz pracy funkcjonariuszy  i pracowników cywilnych, jest kierowany przede wszystkim do takich jednostek. Stan techniczny obecnej jednostki pochłonąłby zbyt duże koszty w przypadku remontu, wobec czego pani Minister jak i Wojewoda podtrzymali swoją deklarację zgody na wybudowanie nowego obiektu, co wydaje się lepszym i tańszym rozwiązaniem.

Pani Minister na pożegnanie złożyła na ręce Małopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego Policji podziękowania dla wszystkich policjantów garnizonu za rzetelną, codzienną służbę  i życzyła im dalszych sukcesów zawodowych.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony