Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompania honorowa garnizonu śląskiego

Data publikacji 16.04.2015

Kompania honorowa garnizonu śląskiego funkcjonuje na bazie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Działając wspólnie z Orkiestrą Reprezentacyjną KWP w Katowicach godnie reprezentuje Policję województwa śląskiego na w uroczystościach o charakterze państwowym, policyjnym, patriotycznym i religijnym, umacniając pozytywny wizerunek Policji w społeczeństwie.

Kompanią honorową dowodzi kom. Janusz Rygielski, który osobiście dba o odpowiednie wyszkolenie, profesjonalizm i sprawność pododdziału. Funkcję dowódcy uroczystości piastują podinsp. Tomasz Sroka oraz nadkom. Waldemar Wierzycki. Wymienieni oficerowie, wspólnie z kadrą Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach dbają także o wyszkolenie pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji woj. śląskiego.

Dzięki staraniom kierownictwa garnizonu śląskiego kompania honorowa jest coraz lepiej wyposażona w elementy umundurowania oraz uzbrojenie i sprzęt, pozwalający godnie reprezentować formację.

Tylko w ostatnim czasie kompania honorowa uczestniczyła w uroczystościach związanych oddaniem w ręce policjantów wyremontowanej Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, w ślubowaniu nowoprzyjętych policjantów garnizonu śląskiego czy też w cyklu uroczystości  związanych z  obchodami 75-rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony