Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie Marszu Żywych 2015

Data publikacji 16.04.2015

16 kwietnia 2015 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki odbyła się uroczystość pn. Marsz Żywych. Jego uczestnicy, jak co roku, przeszli Drogą Śmierci z byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz do Auschwitz II - Birkenau, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Uczestnictwo w Marszu ma dawać świadectwo Holocaustu, ma być również manifestacją przywiązania do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju. W tym roku w Marszu Żywych wzięło udział ponad 9 tysięcy młodzieży narodowości żydowskiej z wielu państw Świata oraz duża grupa Polaków.

Zabezpieczenie tego rodzaju uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób, zawsze stawia przed służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie. Jednakże dzięki bardzo intensywnej pracy kierownictwa, jednostek sztabowych oraz sprawności, elastyczności działania policjantów, a także świetnej współpracy pozostałymi podmiotami zabezpieczenia zostaje zapewniony na odpowiednim poziomie ład i porządek publiczny oraz poczucie bezpieczeństwa uczestników uroczystości.  Ponadto dzięki podjętym rozwiązaniom w zakresie odpowiedniej  organizacji ruchu drogowego zminimalizowane zostały również utrudnienia dla kierowców.

Dowódcą operacji policyjnej pk. Marsz Żywych 2015, zgodnie z decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka wyznaczony został mł. insp. Paweł Dzierżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Natomiast dowódcą podoperacji pk. Oświęcim został mł. insp. Bogdan Syrek Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego przebiegu uroczystości odbywających się na terenie Małopolski Komendanci uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych i bezpośrednio od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora dowodzili i koordynował działania podległych służb. Po zakończeniu zabezpieczenia,  dowódcy podziękowali  policjantom biorącym udział w operacji za wielogodzinną służbę i włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że działania funkcjonariuszy były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu uroczystości dzięki czemu wszystko przebiegło z należytą powagą i nie spowodowało żadnych istotnych zakłóceń w ruchu drogowym.

Szczególne podziękowania należą się również tym mieszkańcom powiatu oświęcimskiego oraz kierowcom, którzy w tym dniu bazując na wcześniejszych apelach, ograniczyli swoje wyjazdy samochodami lub korzystali z tras alternatywnych, co bezpośrednio przełożyło się na znaczne zmniejszenie się ruchu  w tym dniu. Również i kierowcy, którzy przejeżdżali przez Oświęcim okazali się zrozumieniem i zdyscyplinowaniem, dostosowując się do poleceń wydawanych przez policjantów biorących udział w zabezpieczeniu.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony