Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mołdawska delegacja w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 17.04.2015

16 kwietnia 2015 roku w Komendzie Głównej Policji delegacja Biura Służby Kryminalnej, której przewodniczył Zastępca Dyrektora Pan mł.insp. Mirosław Domański, wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu dw. z Handlem Ludźmi oraz Prokuratury Generalnej z Mołdawii. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji OIM Mołdawia.

Podczas spotkania p.o. Naczelnika Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej nadkom. Michał Grzelec zaprezentował gościom z zagranicy strukturę Wydziału, zakres realizowanych zadań merytorycznych oraz strukturę krajową, która zajmuje się zwalczaniem tego obszaru przestępczości.

W dalszej części spotkania delegatom z Mołdawii przedstawiono rozwiązania legislacyjne jakie obecnie obowiązują w Polsce, nawiązano również do szerokopojętej współpracy międzynarodowej, która jest nieodzowna przy realizowaniu czynności w sprawach dotyczących przestępstwa handlu ludźmi jako przestępstwa transgranicznego.

Podczas wizyty goście wizytowali również  Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, gdzie  zapoznani zostali z zasadami działania Centrum. Przedstawiono im ścieżkę powiadamiania organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu, jak również omówiono czynności jakie są niezwłocznie podejmowane po otrzymaniu takiego zgłoszenia. Z dużym zainteresowanie spotkało się przedstawienie zasad działania systemu Child Alert.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie w Biurze Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, gdzie Zastępca Dyrektora Pan nadkom. Łukasz Wiliński, zaprezentował gościom z Mołdawii formy i metody współpracy międzynarodowej oraz dostępne kanały przesyłu informacji.

W prowadzonej dyskusji podsumowującej wizytę przedstawiciele Wydziału dw. z Handlem Ludźmi odpowiadali na pytania gości, które głównie dotyczyły nowoczesnych form handlu ludźmi jakie zostały rozpoznane przez polską Policję oraz rozwiązań w pracy wykrywczej.

(BSK KGP)

Powrót na górę strony