Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie negocjatorów

Data publikacji 22.04.2015

W ubiegłym tygodniu, z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, odbyły się ćwiczenia negocjatorów. W pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciu szkoleniowym udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji. Uczestnicy ćwiczeń doskonalili swoje umiejętności na wypadek konieczności wykonywania zadań w skrajnie trudnych i niekomfortowych warunkach.

Policyjni negocjatorzy nigdy nie są w stanie przewidzieć kiedy, gdzie i z kim przyjdzie im negocjować. Często odbywa się to w bardzo trudnych warunkach. Negocjatorzy prowadzą rozmowy w przypadku wzięcia i przetrzymywania zakładników, zapowiedzi popełnienia samobójstwa czy groźby użycia broni. Muszą być gotowi do działania w skrajnie niesprzyjających okolicznościach. Stąd potrzeba ciągłych szkoleń i nawiązywania ścisłej współpracy z innymi służbami.

W dniach od 13 do 17 kwietnia br. odbyło się wspólne szkolenie negocjatorów policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, negocjatorów służby więziennej oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Wielkopolscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Pierwszego dnia, dzięki życzliwości Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, uczestnicy szkolenia ćwiczyli umiejętności wspinania na ściance wysokościowej. Techniki bezpiecznego zatrzymywania, blokowania i odblokowywania rolki na wysokości doskonalone były pod nadzorem policyjnych antyterrorystów z Poznania.

W kolejnych dniach szkolenie kontynuowane było w ośrodku szkoleniowym w Krzywańcu, gdzie omówiono zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji policyjnych, w tym w warunkach izolacji penitencjarnej. Uczestnicy zajęć przećwiczyli także udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Umiejętności te zostały wykorzystane podczas kolejnego etapu - symulacji zdarzeń. W pierwszej osadzona kobieta zabarykadowała się z dzieckiem w jednym z pomieszczeń na terenie zakładu karnego. W drugim skazany oddalił się z niego z zakładnikiem.

Do urealnienia ćwiczeń wykorzystano funkcjonariuszy SPAP w Poznaniu, którzy przeprowadzili szturm obiektu, by zatrzymać sprawcę sytuacji kryzysowej. Działaniom policjantów przyglądali się funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego.

Policjanci, jako współorganizatorzy ćwiczeń, dziękują za pomoc w ich przeprowadzeniu: Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu, Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego oraz dyrektorowi i funkcjonariuszom Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu.

(KWP w Poznaniu / mw)

Powrót na górę strony