Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 rocznica uchwalenia ustawy o Policji

Data publikacji 23.04.2015

W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja popularnonaukowa, pod patronatem Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, poświęcona 25–leciu podpisania ustawy o Policji. Organizatorem uroczystości był Komendant Główny Policji i Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych.

Konferencję uroczyście otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, po czym głos zabrali Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

- Jestem zadowolony, że ta konferencja zgromadziła tak liczne grono osób, które uczestniczyły w przygotowaniu ustawy i które były świadkami tych wszystkich wydarzeń, które doprowadziły do koniecznych zmian legislacyjnych w funkcjonowaniu formacji odpowiedzialnej za zapewnienie ładu i porządku publicznego – powiedział komendant nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Wyraził zadowolenie, że dzięki przekazowi online, w konferencji mogli uczestniczyć słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół Policji w Katowicach, Słupsku i Pile.

- Dziś dla Was, słuchaczy kursów podstawowych, ta dzisiejsza konferencja to lekcja historii, której treść i przesłanie powinno stać się kamieniem milowym w rozwoju zawodowym policjanta i kształtowaniu postaw niezbędnych w pełnieniu dalszej służby – powiedział komendant. Dodał, że tylko świadomy swych tradycji i historii policjant potrafi z należytą empatią i oddaniem pełnić służbę dla obywateli.

Wiceminister Grzegorz Karpiński powiedział, że "na początku transformacji wydawało się, że Policja nie będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem, jako miejsce pracy, jako wykonywanie służby i jako aktywność życiowa. Dziś liczba chętnych wstępujących do formacji pokazuje, że cele sprzed 25 lat udało się osiągnąć". Przyznał, że upływający czas znów wyznaczył przed Policją kolejne wyzwania, a odpowiedzią na nie ma być nowa ustawa o Policji.

- 25 lat temu, kiedy ustawa o Policji została przez Sejm uchwalona, miała spełnić trzy cele: dostosować działania formacji do zasad demokratycznego państwa prawa, odpolitycznić formację i wprowadzić cywilny nadzór nad jej funkcjonowaniem - uczynić z formacji instytucję, która będzie służyć bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - przypomniał wiceszef MSW - Te wszystkie cele ustawa sprzed 25 lat osiągnęła – podkreślił. Zaznaczył, że miarą osiągniętych celów nie jest jedynie wysokie zaufanie społeczne do Policji, ale także zainteresowanie wstępowaniem w szeregi formacji.

Wiceminister Karpiński przyznał, że ćwierćwiecze ustawy to nie tylko czas podsumowań, ale także moment wyznaczenia nowych celów. Podkreślił, że w ciągu tego czasu w działaniu formacji, jak i w społeczeństwie nastąpiły wielkie zmiany. Wspomniał wejście do Unii Europejskiej, do strefy Schengen, rozwój nowoczesnych technologii, czy przeniesienie aktywności społecznej (również przestępczej) do Internetu.  

Przyznał, że te zmiany stawiają przed Policją nowe zadania, którym należy jak najlepiej sprostać. - Czeka nas ogromna debata, również z partnerami społecznymi, którzy są zainteresowani rozwojem formacji, a których celem jest odpowiadanie na zapotrzebowanie społeczne związane z ochroną praw obywatelskich. Czeka nas odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Policja ma być skuteczna, a jednocześnie nie ingerować nadmiernie w prawa i wolności obywatelskie - zaznaczył wiceminister Grzegorz Karpiński.  

Poinformował, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołany został zespół, który ma opracować nową ustawę o Policji. Wyraził przekonanie, że ta konferencja oraz inne, podobne spotkania przyczynią się do  wypracowania wkładu, który zostanie przekazany do zespołu.

W konferencji uczestniczyli m.in. szef kancelarii Sejmu RP Jan Węgrzyn, przewodniczący sejmowej Komisji spraw wewnętrznych Marek Wójcik, szef BOR gen. bryg. Krzysztof Klimek, byli i obecni komendanci główni, wojewódzcy, zastępcy komendantów, przedstawiciele innych służb i stowarzyszeń związanych z Policją oraz przedstawiciele świata nauki i kultury. Dyskusji przewodził prof. dr hab. Piotr Majer. Wystąpili m.in. prof. zw. dr hab. Jan Widacki, nadinsp. w stanie spoczynku Bogusław Strzelecki oraz nadkom. dr Jarosław Truchan. Głos zabrali również nadinsp. Władysław Padło, nadinsp. w stanie spoczynku Ryszard Siewierski i Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów. Przedmiotem debaty były czasy transformacji ustrojowej, a także nowe zadania i wyzwania z nimi związane, ewaluacja ustawy o Policji, a także osób, które tworzyły i współtworzyły omawiany akt prawny będący elementem współczesnej historii naszej formacji. Udział w spotkaniu brali reprezentanci nauki, prawa oraz przedstawiciele środowiska policyjnego

W trakcie konferencji m.in. wyświetlony został wywiad przeprowadzony z  ministrem Krzysztofem Kozłowskim o początkach pracy w MSW i powstaniu Policji. - Byliśmy ludźmi, którzy nie lubili poprzedniego ustroju i przemocy. Uważaliśmy więc, że ustawa powinna ucywilizować Policję, ograniczając używanie przez nią broni palnej i środków przymusu. Także Sejm, który uchwalał wtedy ustawę o Policji, dążył do bardzo znacznego zredukowania tego prawa - mówił Krzysztof Kozłowski, minister spraw wewnętrznych w latach 1990-1991.

Z okazji 25-lecia ustawy o Policji miesięcznik „Policja 997” wydał numer specjalny "25 lat Po(mi)licji". W wydaniu m.in. o historii powstania związków zawodowych, historii kobiet w Policji, zmianach w umundurowaniu i sprzęcie transportowym, nowych zasadach naboru, misjach pokojowych, współpracy międzynarodowej, szkołach Policji i wywiad z Leszkiem Lamparskim, pierwszym Komendantem Głównym Policji.

Konferencja była transmitowana on-line na stronach sejmowych.

6 kwietnia 1990 r. Sejm RP przyjął nowe regulacje prawne, które zyskały miano tzw. pakietu ustaw policyjnych. Znalazły się w nim trzy ustawy regulujące organizację i działalność urzędu ministra spraw wewnętrznych oraz dwóch podległych mu formacji - Urzędu Ochrony Państwa oraz Policji. Ustawa o Policji zawiera m.in. zakres uprawnień Policji, zasady służby, obowiązki i prawa policjanta.

(KGP/ mw / bp / msw)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.79 MB)

Powrót na górę strony