Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z Ukrainy w ramach projektu "Razem na rzecz bezpieczeństwa"

Data publikacji 22.04.2015

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji gościli przedstawiciele Zarządu MSW obwodu wołyńskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały prototypy samochodów, które zostaną zakupione naszemu ukraińskiemu partnerowi w ramach projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Delegację przyjął Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo.

Przedstawiciele Zarządu MSW obwodu wołyńskiego gościli dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Dariuszem Działo, który powitał delegację z Ukrainy. Następnie odbyło się spotkanie w Wydziale Transportu KWP w Lublinie.

Celem wizyty zagranicznej delegacji jest prezentacja prototypów samochodów, które zostaną zakupione partnerowi ukraińskiemu w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniem zakupionych zostanie 38 samochodów marki Isuzu.

Priorytetem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego tworzone są mechanizmy instytucjonalne oraz udoskonalane sieci współpracy pomiędzy służbami policyjnymi różnych krajów. Walka z przestępczością zorganizowaną, przemytem czy nielegalnymi migracjami wymaga współpracy z państwami sąsiadującymi, wzajemnej wymiany informacji o ewentualnych zagrożeniach, wsparcia technicznego oraz umiejętności koordynacji działań. Działania wchodzące w zakres projektu: warsztaty szkoleniowe, zakup specjalistycznych samochodów osobowo-terenowych, opracowanie i wydanie broszury dotyczącej przestępczości transgranicznej i procedur postępowania, w tym zdobywania dowodów przy wspólnej realizacji sprawy oraz stworzenie raportu zawierającego wskazówki i wnioski w zakresie walki ze przestępczością transgraniczną (przestępczość zorganizowana, handel ludźmi, przemyt, zwalczanie nielegalnych migracji), pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego.

(KWP w Lublinie / mw)

Powrót na górę strony