Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja otwierająca program "Drakkar" polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen

Data publikacji 27.04.2015

Konferencja otwierająca program "Drakkar" polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2015 na terenie garnizonu łódzkiego. Lider projektu (KWP zs. w Radomiu) wraz z partnerskimi garnizonami policji (garnizon małopolski, łódzki, wielkopolski) zaprezentowali projekt, planowane działania, rezultaty oraz korzyści wynikające z jego realizacji. Był to moment na wymianę oczekiwań i planów związanych z realizacją projektu.

W konferencji inaugurującej projekt wzięli udział: lider projektu - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu wraz z organizatorem Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi  i zaproszonymi  przedstawicielami garnizonów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz przedstawiciele Komedy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również reprezentanci organizacji pozarządowych działających w obszarze handlu ludźmi, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców oraz delegacja Kraju Związkowego Brandenburgia z Niemiec.

Podczas konferencji został zaprezentowany projekt, planowane działania, rezultaty oraz korzyści wynikające z jego realizacji. Był to moment na wymianę oczekiwań i planów związanych z realizacją projektu.

Przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich zaangażowanych w realizację projektu przedstawili cele, problematykę tematów organizowanych seminariów na terenie partnerskich garnizonów.

Pierwsze seminarium o tematyce handlu ludźmi, odbędzie się już w dniach 11.05 – 15.05.2015 roku na terenie garnizonu małopolskiego. Celem jego jest poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi.

Kolejne seminarium odbędzie się w dniach 22-26.06.2015 na Mazowszu i poświęcone będzie tematyce zapobiegania i zwalczania zjawiska przemytu.

W dniach 28.09 – 2.10.2015 w Wielkopolsce odbędzie się seminarium poświęcone tematyce zwalczania przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz zabezpieczaniu mienia w przestępstwach w ramach wspólnego rynku UE. 

Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przedstawił cele i założenia ćwiczeń praktycznych, które mają się odbyć na Mazowszu w dniach 6.10 – 9.10.2015 roku. Tematem ćwiczeń będzie doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji transgranicznej i koordynacji działań pościgowych. W czasie ćwiczeń pododdziałów antyterrorystycznych Policjanci sprawdzą umiejętności szybkiego reagowania w pościgu transgranicznym z zastosowaniem dynamicznego zatrzymania pojazdu.

Planowane pięciodniowe seminaria mają mieć charakter seminaryjno-warsztatowy i będą  podzielone na panele tematyczne, w których każdorazowo uczestniczyć będzie około 200 osób.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony