Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolili się w Wielkopolskim Parku Narodowym

Data publikacji 30.04.2015

Kadra kierownicza Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu na przełomie marca i kwietnia br. doskonaliła swoje umiejętności terenowe i pracę z mapą topograficzną w Wielkopolskim Parku Narodowym. Nabyte umiejętności są niezwykle przydatne m.in. podczas różnego rodzaju akcji poszukiwawczych.

Na przełomie marca i kwietnia br. odbyły się ćwiczenia dla części kadry dowódczej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Głównym tematem zajęć było terenoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z mapami topograficznymi. Dobre rozpoznanie terenu ma niebagatelne znaczenie w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych lub ukrywających się przestępców. Ponad 30 policjantów biorących udział w szkoleniu, doskonaliło swoje umiejętności na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, dzięki uprzejmości jego Dyrektora – Adama Kaczmarka.

W trakcie zajęć nacisk położono na właściwą ocenę warunków terenowych. Dobre rozpoznanie i szybkie przekazanie zdobytych informacji podległym policjantom, umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji. Poza tym jest to ważne, gdy w grę wchodzi użycie pojazdów w trudnym terenie. Część teoretyczna i praktyczna sprawdzały umiejętności z zakresu określania punktów na mapie oraz czytania rzeźby terenu. Kolejny etap to wykonywanie pomiarów na mapie, analiza informacji i podejmowanie konkretnych decyzji odnośnie kierunku działań.

Tego typu szkolenia to doskonała okazja do utrwalenia umiejętności policjantów w pracy z mapą topograficzną i są jednym z elementów prawidłowej pracy w zespole.

Zajęcia były prowadzone przez kom. Krzysztofa Kubiaka – specjalistę Zespołu szkolenia OPP w Poznaniu oraz instruktora z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Poznaniu. Prowadzący na bieżąco omawiali każde ćwiczenie, wskazując błędy i podkreślając poprawne elementy.

(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony