Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Konferencja „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”

Data publikacji 30.04.2015

Pod takim tytułem odbyła się w dniach 28-29 kwietnia w Szkole Policji w Pile III konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej, zorganizowana przy współudziale Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenia SYGNAŁ. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób - przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Stowarzyszenia SYGNAŁ i Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Guzowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Wiśniewska z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, Teresa Wierzbowska – prezes Zarządu Stowarzyszenia SYGNAŁ, Marcin Szymczak i Tomasz Gontarz z Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Piotr Niemczyk.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • „Streaming, hosting – zagadnienie, problemy, sukcesy” (Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski - Stowarzyszenie Sygnał),
 • „Sharing oraz wybrane problemy publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych w lokalach” (Zbigniew Taraś - Stowarzyszenie Sygnał),
 • „Pozycja pokrzywdzonego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego” (Tomasz Gontarz, Mariusz Szymczak - Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Katowicach),
 • „Prawnokarna ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w aspekcie bezprawnego rozpowszechniania nadań i utworów w Internecie z perspektywy Prokuratury Generalnej” (Anna Wiśniewska - Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej),
 • „Przeciwdziałanie naruszeniom praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym. Wyzwania dla polskiej administracji” (Krzysztof Guzowski - Departament Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),  
 • „Wykorzystywanie danych telekomunikacyjnych (retencja) do ustalania sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania  utworów” (Paweł Baraniecki - Polkomtel),
 • „Trasowanie cebulowe III generacji – sieci TOR i i2p” (podinsp. Robert Kreczmer -Szkoła Policji w Pile),
 • „Dowody internetowe w postępowaniu karnym” (Marcin Szymczak - Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Katowicach),
 • „Piractwo komputerowe u źródeł – metody zwalczania” (Krzysztof Janiszewski - ekspert IPR),
 • „Problemy przemysłu fonograficznego” (Andrzej Nieckarz - Związek Producentów Audio - Video),
 • „Problematyka prawna dot. używanego oprogramowania i zasad odsprzedaży używanych licencji na programy komputerowe a piractwo komputerowe” (Paweł Sawicki -Business Software Alliance)

(SP w Pile / mo)

Powrót na górę strony