Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant kieruje ruchem – czy wiesz jak zareagować? Koniecznie obejrzyj

Data publikacji 11.05.2015

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. Obecnie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach należy do standardów, dlatego też widok funkcjonariusza kierującego ruchem zaliczyć można do rzadkości. Praktyka pokazuje jednak, że w sytuacjach, gdy polecenia wydaje właśnie policjant, wielu z kierowców jak i pieszych nie wie po prostu, jak się zachować. Wielkimi krokami zbliża się wakacyjny sezon, dlatego możemy spodziewać się większego natężenia ruchu. Aby przypomnieć, jak prawidłowo reagować na wydawane przez policjanta sygnały, funkcjonariusze z Braniewa wspólnie z lokalną telewizją Tv Braniewo 24 przygotowali specjalny materiał, w którym prezentują i tłumaczą gesty funkcjonariusza na skrzyżowaniu.

Kierowanie ruchem drogowym to jedno z podstawowych zadań policjantów ruchu drogowego. Zarówno funkcjonariuszom, jak i wszystkim uczestnikom ruchu, zależy przecież na tym, aby odbywał się on nie tylko płynie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Rola policjantów jest tutaj niezwykle istotna, gdyż to właśnie od nich, jako specjalistów w tej dziedzinie, użytkownicy dróg będą oczekiwać pomocy podczas ,,korków '', czy w trakcie utrudnień powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Jak więc zachować się, gdy na skrzyżowanie wchodzi policjant ? Co oznaczają wydawane przez niego polecenia ? W zrozumieniu poleceń pomogą funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Braniewie – sierż. Edyta Sobańska, asp. Jan Boncal oraz sierz.szt. Kamil Nadziejko.

(KWP w Olsztynie / mw)

Powrót na górę strony