Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef warmińsko-mazurskich policjantów

Data publikacji 15.05.2015

Dziś w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego odbyła się uroczystość objęcia przez inspektora Marka Walczaka stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił bogate doświadczenie zawodowe nowo powołanego szefa warmińsko-mazurskiej Policji. On sam w swoim pierwszym wystąpieniu mówił o nowych obowiązkach jako dużym wyzwaniu, ale przede wszystkim rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców regionu.

Dziś Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Markowi Walczakowi.

W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz szefowie współpracujących z Policją służb.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił bogate doświadczenie zawodowe nowo powołanego szefa warmińsko-mazurskiej Policji. Zwrócił się także do kadry kierowniczej warmińsko-mazurskiej Policji o wsparcie działań i decyzji nowego przełożonego.

W imieniu samorządowców i mieszkańców Warmii i Mazur insp. Marka Walczaka przywitał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Życzenia powodzenia, kilka wskazówek i figurkę sowy otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie od swojego poprzednika, nadinsp. Józefa Gdańskiego, który osobiście uczestniczył w uroczystości.

Insp. Marek Walczak, w swoim pierwszym wystąpieniu, mówił o nowych obowiązkach jako dużym wyzwaniu, ale przede wszystkim podkreślił rzetelną pracę na rzecz mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region. Doświadczenie zawodowe, zdobyte dzięki pracy w Komendzie Głównej Policji, spojrzenie na policję w skali kraju, na pewno pozwoli wprowadzić pewne rozwiązania w jednostkach z Warmii i Mazur.  

Kim jest nowy Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie?

Insp. Marek Walczak urodził się 15 października 1966 r. w Żyrardowie, służy w Policji od prawie 29 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji początkowo pełnił na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji, a następnie w latach 1990-1999 w pionie kryminalnym.  

Od 1999 r. zajmował szereg stanowisk kierowniczych, między innymi stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Otwocku, a następnie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Od 1 września 2005 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.  Wyniki tej jednostki Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz inicjatywa i zaangażowanie insp. Marka Walczaka w realizację ustawowych zadań Policji stanowiły przesłankę do  mianowania go w dniu 12 marca 2007 r. Zastępcą Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas służby na tym stanowisku kładł ogromny nacisk na skuteczną realizację działań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” oraz tworzenie klimatu w jednostkach terenowych Policji do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych i prewencyjnych adresowanych do różnych grup społecznych.

23 września 2010 r. insp. Marek Walczak powołany został na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Aktywnie wspierał kierownictwo polskiej Policji w realizacji zadań określonych w „Priorytetach Komendanta Głównego Policji”. Był inicjatorem i koordynatorem prac nad wprowadzeniem do pragmatyki policyjnej Ceremoniału Policyjnego oraz Regulaminu Musztry.  

Z dniem 17 kwietnia 2013 r. został mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na tym stanowisku koordynował i nadzorował działania wprowadzające algorytmy i kwestionariusze służące do oceny zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.  Priorytetowym zadaniem podległej mu służby ruchu drogowego były działania prewencyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz skuteczne eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, a także osób zachowujących się agresywnie na drogach.    

Posiadane przygotowanie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie uzyskane w toku dotychczasowej służby, wysokie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania komórkami organizacyjnymi Policji, stanowiły przesłankę do powołania insp. Marka Walczaka 15 maja bieżącego roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Za swoje zasługi w służbie insp. Marek Walczak otrzymał następujące odznaczenia państwowe i wyróżnienia resortowe:

1998 r. - Brązowy Krzyż Zasługi
2009 r. - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
2010 r. - Złota Odznaka Zasłużony Policjant

(KWP w Olsztynie / mj)

Powrót na górę strony