Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne inwestycje w małopolskim garnizonie

Data publikacji 18.05.2015

Rozpoczęto następny etap zmierzający do budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczawnicy. Całość dokumentacji związanej z budową nowej siedziby jest już w dyspozycji Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacka Fabisiaka, nadzorującego inwestycje w małopolskim garnizonie.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od wielu lat czynił starania o pozyskanie nowej siedziby dla Komisariatu Policji w Szczawnicy, który obecnie mieści się w wynajmowanych przez Policję pomieszczeniach w budynku znajdującym się w rynku miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Należy przy tym wspomnieć, że miejsce to jest niezmiernie ważne na "policyjnej mapie" jednostek Policji - region ten nie tylko zamieszkuje znaczna ilość mieszkańców powiatu nowotarskiego, ale jest to też rejon licznie odwiedzany przez turystów. Poprawa warunków przełoży się zatem nie tylko na lepsze warunki pracy ale i lepszą jakość usług świadczonych społeczeństwu.
Obecna siedziba tej jednostki Policji ma liczne mankamenty i niedostatki w zakresie metrażu, warunków sanitarnych, zaplecza parkingowego pojazdów służbowycha a także wymogów resortowych dotyczących obiektów służbowych Policji.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania na drodze bezinwestycyjnej odpowiedniej nieruchomości dla Komisariatu Policji w Szczawnicy – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przekazał aktem notarialnym na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie działki w Szczawnicy przy ulicy Skotnickiej. Samorząd Szczawnicy - doceniajac bardzo dobrą, dotychczasową współpracę - zlecił na własny koszt opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana 5 maja 2015 roku.

W dniu 15 maja 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda przekazał uroczyście protokół zdawczo- odbiorczy Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji reprezentowanemu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektorora Jacka Fabisiaka. Inspektor Jacek Fabisiak - odpowiedzialny między innymi za podejmowane inwestycje w garnizonie małopolskim, otrzymując dokumentację projektową budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczawnicy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, podziękował serdecznie za zaangażowanie i pomoc udzielaną Policji przez lokalny samorząd.

Wartość przekazanej dokumentacji, to kwota sięgająca aż 54735,00 zł brutto. Jest to niewątpliwie duże wsparcie, a Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zapewnia, że będzie dalej wspierał małopolską Policję.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony