Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie obronne zastępców komendantów wojewódzkich Policji

Data publikacji 21.05.2015

Na terenie obiektów Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbywa się szkolenie obronne zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. prewencji z wojskiem. W ćwiczeniach bierze udział także Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Ćwiczenia sztabowe z przedstawicielami Wojska prowadzone są w dniach od 19 – 22 maja 2015 r. na terenie obiektów Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. W zajęciach zorganizowanych dla zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. prewencji biorą udział m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski i nadinsp. Wojciech Olbryś, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Biur KGP, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, zastępcy komendantów szkół Policji, oraz kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Podczas narady omawiano m.in. współpracę z Policją w prowadzeniu narodowej operacji obronnej, militaryzację jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych także współdziałanie Policji z Siłami
Zbrojnymi RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W drugim dniu ćwiczeń sztabowych Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski z obecnymi przedstawicielami Policji, Wojska Polskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego i francuskiego, Burmistrz oraz Starosta Powiatu Drawskiego złożyli kwiaty na Cmentarzu Wojennym pod Pomnikiem Poległych. Następnie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim, gdzie podczas krótkiego spotkania  wręczyli im drobne upominki.   

W dalszej części dnia na pasie taktycznym Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbędą się ćwiczenia praktyczne m.in. zintegrowane szkolenie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej z wydzielonym komponentem Sił Amerykańskich w Europie oraz szkolenie strzeleckie.

Jutro szkolenie obronne przedstawicieli Policji podsumuje Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

(KWP w Szczecinie / mw)

Powrót na górę strony