Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiat Starachowicki znów na czele

Data publikacji 21.05.2015

Dziś w Kielcach poznaliśmy powiat, który w ubiegłym roku najlepiej pokazywał dobre przykłady i wskazywał możliwości działania na rzecz walki z przestępczością i patologiami. Nagrodę „Koziołek” otrzymał powiat Starachowicki, którego starosta już po raz szósty odebrał taką statuetkę na szesnaście wszystkich edycji konkursu.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie dzisiejszego spotkania podsumowującego kolejną edycję programu „Bezpieczne Świętokrzyskie", którego główne cele to ograniczanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Kapituła konkursu zgodnie przyznała, że dzisiejsza uroczystość jest uhonorowaniem znacznego wkładu pracy i zaangażowania w realizację jedynego takiego na skalę kraju programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Obejmuje on wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Jak się okazało po weryfikacji dokonanej przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz ostatecznej ocenie Kapituły, nagrody otrzymali:

I miejsce – Powiat Starachowicki (nagrodę odebrał Starosta Dariusz Dąbrowski)
II miejsce – Powiat  Konecki (nagrodę odebrał Starosta Bogdan Soboń)
III miejsce – Powiat Ostrowiecki (nagrodę odebrał Starosta Zbigniew Duda).

Samorządy te podjęły szereg wykraczających poza zwykłe obowiązki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Natomiast Kapituła w tym roku wyróżniła Panią Agnieszkę Galus oraz Grupę „Pomaluj Mój Świat”.

Nagrody wręczył Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów z Samorządami Terytorialnymi i Organizacjami Społecznymi nadinsp. Władysław Padło, Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka–Koruba, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Prezes Stowarzyszenia „Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” Pan Michał Markiewicz.

Wręczenie nagród odbyło się w obecności fundatorów, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, Policji, organizacji i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz mediów.

(KWP w Kielcach / mw)

Powrót na górę strony