Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Walka z seksturystyką – kolejne porozumienie

Data publikacji 26.05.2015

W Warszawie odbyła się konferencja pn. "Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki". Zorganizowano ją w ramach projektu "Nie odwracaj wzroku!" (ang. Don’t look away), którego celem jest walka z seksturystyką. Podczas konferencji podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zapobieganiu wykorzystywania seksualnego dzieci przez dorosłych.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Komendą Główną Policji i Grupą Hotelową Orbis. Spotkanie otworzyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Jędrzejczak, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski, Wiceprezeska Fundacji Dzieci Niczyje Maria Keller-Hamela, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA Gilles Clavie.

„My, jako Policja, szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ta konferencja jest przede wszystkim dedykowana kolejnym pomysłom. Cieszy mnie podpisanie kolejnego porozumienia z Fundacją Dzieci Niczyje. Jestem przekonany, że dzisiejsze rekomendacje przyczynią się jeszcze bardziej do poprawy bezpieczeństwa w tej grupie” – powiedział insp. Cezary Popławski, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Podczas konferencji wiceszef Policji oraz wiceprezes Fundacji Dzieci Niczyje podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zapobieganiu wykorzystywania seksualnego dzieci przez dorosłych, w szczególności w turystyce. Podczas spotkania omówiono też m.in. zagadnienia ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki, uwarunkowań prawnych i wymogów dla branży turystycznej dot. ochrony dzieci, a także odpowiedzialnego biznesu.

***

Kampania „Nie odwracaj wzroku”  (Don’t look away) realizowana jest na całym świecie przy wykorzystaniu różnych narzędzi i metod. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest fundacja ECPAT Internetional działająca w Singapurze, która posiada rozbudowaną sieć przedstawicielstw na całym świecie. W Polsce jej jedynym przedstawicielem jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) od lat zajmująca się problematyką wykorzystywania seksualnego dzieci.

Polska odsłona kampanii realizowana jest od 2013 roku, kiedy to został stworzony i wdrożony tzw. kodeks postępowania, który w praktyce oznaczał podpisanie przez zainteresowane podmioty branży turystycznej porozumienia, na podstawie którego na terenie Polski rozpoczęły się szkolenia dla branży turystycznej i hotelarskiej mające na celu ograniczenie zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce oraz ustalenie procedur postępowania przy ujawnieniu takiego zjawiska w hotelach. Działania podejmowane w ramach realizacji kampanii angażowały również przedstawicieli Policji, a obejmowały głównie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

17 czerwca 2014 r. zostało podpisane roczne Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Fundacji Dzieci Niczyje, którego  przedmiot stanowiła współpraca na rzecz zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu przez dorosłych, a w szczególności wspomnianego już wcześniej zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Kolejne porozumienie dało podstawę do zwiększenia efektywności wykorzystania kampanii poprzez utworzenie narzędzia w postaci strony internetowej (stopseksturystyce.fdn.pl/) połączonej z formularzem zgłoszeniowym, które po akceptacji wszystkich partnerów akcji i samej Policji, zostało przez nią wdrożone i jest obsługiwane i wykorzystywane do dnia dzisiejszego.

Rozwiązanie to umożliwia zarówno oficjalne, jak też anonimowe informowanie Policji o zaobserwowanych zdarzeniach, osobach wykorzystywanych, osobach dopuszczających się wykorzystywania, bądź też osobach świadczących przedmiotowe usługi.

Zgodnie z zapisami Porozumienia informacje otrzymane za pomocą formularza zgłoszeniowego przesyłane są automatycznie i bezpośrednio do komend wojewódzkich/Stołecznej Policji. Dzięki uzyskanym informacjom policjanci pionu kryminalnego mogą przy wykorzystaniu metod i technik pracy operacyjnej zweryfikować uzyskane zgłoszenie, a następnie podjąć właściwe czynności służbowe.

W Polsce w trakcie trwającej od ponad dwóch lat realizacji kampania cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mediów, firm turystycznych, a także samych internautów. Utworzona strona internetowa była odwiedzana ponad 7500 razy.

W ramach realizacji opisywanego projektu z zakresu problematyki zapobiegania zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci, rozpoznawania takich przypadków oraz zapobiegania sytuacjom mogącym sprzyjać temu zjawisku w Polsce przeszkolonych zostało łącznie 750 osób. Wśród osób biorących udział w szkoleniach znaleźli się pracownicy hoteli, studenci kierunków związanych z turystyką, a także pracownicy biur podróży.

Głównymi organizatorami kampanii od początku realizacji projektu jest: Fundacja Dzieci Niczyje, Policja oraz ECPAT International. Swojego honorowego patronatu udzieliło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

ic

Strona stopseksturystyce.fdn.pl ►

Strona reportchildsextourism.eu ►

Powrót na górę strony