Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Partnerstwo na rzecz Euro 2012" - pierwsze spotkanie

Data publikacji 30.11.2007

"Partnerstwo na rzecz Euro 2012" to cykl spotkań poświęcony zacieśnieniu współpracy między podkarpacką Policją a Milicją obwodu lwowskiego. Inauguracyjne spotkanie zakończyło się dziś w Przemyślu.

Pomysł zorganizowania wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnych szkoleń zrodził się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tuż po tym, jak Polska i Ukraina otrzymały od UEFA prawo do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Projekt, przygotowany w Wydziale Komunikacji Społecznej i Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie, zyskał akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ sfinansował przedsięwzięcie.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Przemyślu, otworzyli je wspólnie podinspektor Jarosław Szymczyk, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Sergij Nagaczewski, zastępca Naczelnika Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Lwowie. Spotkanie trwało trzy dni, w warsztatach wzięło udział 16 oficerów lwowskiej Milicji i 38 polskiej Policji. Obrady toczyły się w dwóch panelach tematycznych:

• Doskonalenie operacyjnej współpracy z Milicją Ukrainy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych w związku z przygotowaniami do Euro 2012. 
• Wsparcie funkcjonariuszy Centrum ds. Kontaktów ze Społeczeństwem Głównego Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie lwowskim w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku instytucji w społeczeństwie, wykorzystania multimediów w pracy organów ścigania oraz standaryzacji obsługi interesanta.

Zajęcia prowadzili m.in.:

Uczestnicy drugiego panelu odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Sanoku, jedną z najnowocześniejszych jednostek Policji na Podkarpaciu. Zaznajamiali się ze standardami pracy na szczeblu wykonawczym.

Gościem honorowym przemyskiej konferencji był Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Oleh Gorbenko.

Powrót na górę strony