Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczne wakacje nad wodą”

Data publikacji 02.06.2015

W Sejmie RP odbyła się konferencja „Bezpieczne wakacje nad wodą”. Prelegenci przekazywali informację na temat przyczyn i liczby utonięć oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz podczas wypoczynku letniego.

W konferencji „Bezpieczne wakacje nad wodą” zorganizowanej przez Wicemarszałka RP Eugeniusza Grzeszczaka przy współudziale Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej, na którą zostali zaproszeni także policjanci z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, wzięli udział m.in. Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tomasz Jędrzejczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Podczas konferencji prelegenci przekazywali informację na temat przyczyn i ilości utonięć oraz  wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz podczas wypoczynku letniego.

Konferencja oficjalnie rozpoczęta została przez Wicemarszałka RP Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejno przekazał głos Sekretarzowi Stanu w MEN  oraz Podsekretarzowi Stanu w MSiT. Zarówno Marszałek, jak i ministrowie mówili o konieczności podejmowania realnych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wypoczynku letniego, ale także zwracali się do zebranej młodzieży o kierowanie się rozwagą i rozsądkiem podczas pobytu nad wodą.

Następnie głos zabrała Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego - mł. insp. Anna Kuźnia, przekazując  najistotniejsze dane dotyczące przyczyn i ilości wypadków nad wodą w roku ubiegłym oraz informację z zakresu zapobiegania zachowaniom, które generują tragiczne w skutkach konsekwencje. Pani Dyrektor podkreślała rolę Policji w edukacji młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa także podczas wypoczynku letniego. Jednocześnie zaprezentowała kilka przykładowych działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku. Podczas prelekcji wyświetlono również film pt. „Zobacz przeżyj” zrealizowany przez KWP w Olsztynie przy współpracy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podczas konferencji głos zabierali również Maciej Rokus – biegły Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wypadków w ruchu na torze wodnym, kmdr por. dr inż. Mariusz Wąż  z Akademii Marynarki Wojennej oraz Artur Minko autor programu „Ktokolwiek widział ktokolwiek wie”. 

(źródło: BPiRD KGP)

Powrót na górę strony