Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O międzynarodowej wymianie informacji w Kielcach

Data publikacji 03.06.2015

W dniach 01 – 03 czerwca 2015 r. w Kielcach ma miejsce kolejna z serii konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Jest to już szósta (czwarta krajowa) konferencja związana z funkcjonowaniem SIS II, możliwa do realizacji dzięki środkom finansowym uzyskanym na w/w projekt.

Odbywającą się w Kielcach konferencję krajową otworzył nadinsp. Mirosław Schossler, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialny za pion kryminalny.  W konferencji bierze udział 70 uczestników: Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji odpowiedzialni za pion kryminalny, Naczelnicy Wydziałów Wywiadu Kryminalnego KWP, Komendant i Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Naczelnicy Zarządów CBŚP, a także przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Policji w Pile, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Dyrektorzy Biura Służby Kryminalnej KGP i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni BMWP KGP.

Temat  konferencji jest ściśle związany z wykorzystywaniem przez Policję SIS oraz innych kanałów wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pracy z SIS II. Celem konferencji jest przybliżenie oraz ewentualne wyjaśnienie jej uczestnikom problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, a także Interpol – u oraz Europol – u, dlatego  prowadzenia poszukiwań osób i przedmiotów na obszarze całego świata, a także produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Europol -u – aspekt teoretyczny. 

Prelegentami podczas konferencji są przedstawiciele BMWP KGP będący ekspertami w tematyce dotyczącej strefy Schengen, SIS II, Interpol-u, Europol-u.

Kolejna konferencja krajowa, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Toruniu w dniach 08 – 10 lipca 2015 r. Jej tematem przewodnim będzie system szkoleń z zakresu SIS, struktura szkoleń, programy, pożądane zmiany, baza trenerów, ewaluacja szkoleń oraz ewentualne trudności przy ich realizacji, a także możliwości finansowania szkoleń ze środków zewnętrznych.

Źródło: BMWP KGP

Zdjęcia: KWP w Kielcach

  • nadinsp. Mirosław Schossler, I Zastępca Komendanta Głównego Policji za stołem prezydialnym podczas konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Znak Norway Grants
Powrót na górę strony