Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w szkołach w 2005 r.

Policja podsumowała stan bezpieczeństwa w szkołach w 2005 r.

Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem (w porównaniu do roku 2004) jest:

•spadek przestępstw rozbójniczych w szkołach podstawowych i gimnazjach o prawie 20 % przy jednoczesnym bardzo wysokim wskaźniku wykrycia - 98,8 % ( dla ogółu tych przestępstw wskaźnik ten wynosi 52 %)

•Ujawnienie większej liczby dilerów narkotykowych i osób posiadających narkotyki o ponad 38 % w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz o 48 % w szkołach średnich i zawodowych

•Spadek kradzieży z włamaniem o ponad 30 % w szkołach podstawowych i gimnazjach i o ponad 23 % w średnich i zawodowych - wskaźnik wykrycia tych przestępstw dla dwóch rodzajów szkół wyniósł odpowiednio 45,4 % i 30,6 % ( czyli był znacznie wyższy niż dla ogółu włamań - 22,4)

•wzrost liczby bójek i pobić - o 13,3 % w szkołach podstawowych i gimnazjach

•Wzrost liczby przestępstw kradzieży cudzej rzeczy - o 25,3 % w szkołach podstawowych i gimnazjach i o 11,4 % w szkołach średnich i zawodowych.

Policjanci prowadzili w całej Polsce ponad 300 akcji i programów profilaktycznych o charakterze ogólnopolskim lub lokalnym, zapraszając do współpracy uczniów, ich rodziców, dyrekcję szkoły i pedagogów. Programy te dotyczyły zarówno bezpieczeństwa na drogach jak też prewencji kryminalnej, czas ich realizacji określony został nawet na kilka lat. Niektóre z tych programów skierowane zostały już do dzieci przedszkolnych.

Przykładowe realizacje takich programów to:

• Jestem bezpieczny - dorośli ze mną
• Ocalić dzieciństwo
• Narkomanii zdecydowane nie
• Bezpieczny uczeń
• Gimnazjalna trzeźwość
• Przeciw narkomanii
• Bezpieczne dziecko
• Stop narkotykom
• Właściwy wybór
• W domu, szkole, na ulicy
• Bezpieczny przedszkolak
• Lepiej zapobiegać niż karać
• Moje życie bez uzależnień,
• Bezpieczna droga do szkoły
• Telefony komórkowe - chroń swoją własność
• Dragi
• Przemoc - Stop niemocy
• Patrole szkolne


Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkół:


2004 2005
podstawowa, gimnazjum średnia, zawodowa podstawowa, gimnazjum średnia, zawodowa
Uszczerbek na zdrowiu 1.240 89 1.313 111
Udział w bójce lub pobiciu 696 72 789 85
Zgwałcenie 16 4 19 1
Kradzież cudzej rzeczy 3.571 2.127 4.475 2.426
Kradzież z włamaniem 1.970 685 1.370 525
P-twa rozbójnicze 4.099 189 3.295 216
Przestępstwa narkotykowe 424 387 588 573
Powrót na górę strony