Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1 procent dla Fundacji

Data publikacji 26.02.2006

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została zarejestrowana w sądzie jako organizacja pożytku publicznego. Dzięki temu jej podopiecznych można wspomóc rozliczając się z fiskusem. Wystarczy na rzecz Fundacji przekazać 1 proc. podatku dochodowego za 2005 rok.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji oraz odpisów z podatku dochodowego.

Pomoc udzielana jest w formie:

•zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych;

•stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

•organizowania i dofinansowania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach;

•dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Uwaga!

Każdy rozliczający się z podatku dochodowego za rok 2005 może jeden procent kwoty, którą ma oddać fiskusowi, przekazać na rzecz Fundacji. Stało się to możliwe, gdyż fundacja została właśnie zarejestrowana (nr KRS 0000101309) jako organizacja pożytku publicznego.

"Aby przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, najpierw należy obliczyć należny za 2005 r. podatek dochodowy. Następnie wyliczyć, ile wynosi jeden procent tej kwoty. Te właśnie sumę wpłacamy, za pośrednictwem banku lub poczty, na konto takiej organizacji.

Wypełniając zeznanie roczne (PIT), w odpowiedniej rubryce wpisujemy sumę, którą przekazaliśmy. Należy pamiętać, że zaokrąglamy ją do pełnych dziesiątek groszy w dół. Dzięki odpisom na rzecz organizacji pożytku publicznego pomniejszony zostaje podatek i, jeżeli wychodzi nam nadpłata, wtedy urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1 proc., jeżeli mamy niedopłatę, to pomniejsza ją o 1 procent. Zmniejszenie podatku nastąpi wtedy, gdy wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonana została od 1 maja do 31 grudnia 2005 r. oraz od stycznia 2006 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok 2005, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2006 r.

Należy pamiętać, że 1-procentowe zmniejszenie podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje się, jeśli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu jako darowizna lub od podatku - na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych".

Krzysztof Płatek wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dla miesięcznika "Policja 997"

Adres Fundacji : ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa 12 P. nr 8

tel. 022 6012120, 6014821, 6013405, fax 022 6012104

Adres e-mail: fpwisppp@policja gov.pl

Podajemy nr konta Fundacji:

PKO BP VI O/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Powrót na górę strony