Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminaria poświęcone zagrożeniom związanym z handlem ludźmi

Data publikacji 09.06.2015

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Komenda Powiatowa Policji w Ełku przy współudziale Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zorganizowała seminaria z przedstawicielami Policji i organizacji pozarządowej z Holandii, poświęcone handlowi ludźmi i przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. W spotkaniach uczestniczyło ponad 300 uczniów ełckich szkół średnich oraz policjanci i przedstawiciele Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Urzędu Celnego w Ełku.

Z uwagi na zbliżające się wakacje, a tym samym częstsze wyjazdy za granicę w celach zarobkowych i turystycznych, szkolenia mają zwrócić uwagę mieszkańców lokalnych społeczności na zagrożenia oraz zminimalizować liczbę potencjalnych przestępstw. Niestety zdarza się, że Polacy wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej wykorzystywani są do pracy przymusowej ponad siły, w ekstremalnych warunkach, w żebractwie, a nawet prostytucji.Stąd celem jest edukowanie i informowanie, zwłaszcza młodych osób, by były świadome problemu oraz wiedziały, jak nie stać się ofiarami handlu ludźmi. Goście z Holandii, którzy zajmują się tym problemem na co dzień, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

Bezpieczeństwo mieszkańców nie jest także obojętne władzom samorządowym, które regularnie współpracują z ełcką policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu. Seminarium zorganizowano dzięki pomocy i wsparciu Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza, Starosty Ełckiego Marka Chojnowskiego oraz Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego. 

(źródło: BPiRD KGP)

Powrót na górę strony