Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania represyjne i prewencyjne wobec pseudokibiców naruszających prawo

Data publikacji 09.06.2015

Krakowscy policjanci systematycznie pracują nad rozliczaniem karnym sprawców przestępstw popełnianych w kontekście pseudokibicowskim. Dzięki wzmocnieniu służb patrolowych i wywiadowczych, wielu sprawców, zwłaszcza tych, którzy niszczą mienie, zatrzymanych zostało na gorącym uczynku przestępstwa. To także praca policjantów pionów kryminalnych, którzy realizują działania wykrywcze wobec zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się na przykład handlem narkotykami. Tylko przez trzy miesiące bieżącego roku policjanci zatrzymali prawie 140 pseudokibiców, rozliczając ich karnie do różnych spraw.

Zwalczanie przestępczości pseudokibiców to nie tylko represja, to także zapobieganie i prewencja – sprawdzanie osób mogących posiadać niebezpieczne narzędzia i udaremnianie tzw. ustawek oraz osiedlowych bójek.  Każdego dnia policjanci patrolujący krakowskie osiedla legitymują osoby powiązane ze środowiskiem kibolskim, poddając ich drobiazgowym kontrolom i odbierając niebezpieczne narzędzia.

W tym roku krakowscy policjanci już niemal sto razy kierowali do sądu wnioski o ukaranie pseudokibiców posiadających w miejscach publicznych niebezpieczne narzędzia. Kolejnych 39 spraw jest w toku.  Brak pobłażania dla tego typu zachowań to także konsekwentne rozliczanie karne na etapie sądowym – w 44 sprawach zapadły już wyroki skazujące.

To także organizowane akcje w pobliżu całodobowych sklepów oferujących alkohol. Celem wzmożonych działań w poblizu takich placówek handlowych jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom sprzedaży i spożywania alkoholu, między innymi, przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Tylko w jednym dniu 28 maja, skontrolowano aż 79 placówek oferujących sprzedaż alkoholu. Ujawniono:

  •     62 wykroczenia ( m.in. spożywanie alkoholu w miejscy objętych zakazem, używanie słów nieprzyzwoitych czy zaśmiecanie miejsc publicznych),
  •     nałożono 27 mandatów karnych na kwotę 3500 zł,
  •     sporządzono 8 notatek z wnioskiem do Sądu,
  •     pouczono 27 osób,
  •     skontrolowano 80 miejsc zagrożonych,
  •     doprowadzono 2 nietrzeźwych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,
  •     dodatkowo skontrolowano 24 kierujących pod kątem trzeźwości.

Także w ostatni weekend krakowscy policjanci odbierali pseudokibicom niebezpieczne narzędzia, biorąc pod uwagę aspekt prewencyjny – zapobieganie chuligańskim ekscesom. Jednym z przykładów jest interwencja wobec osób spożywających alkohol w Parku Krowoderskim. Policjanci ukarali tam mandatami pięciu kiboli, którzy spożywali tam alkohol i zachowywali się głośno, mimo pory nocnej. Dodatkowo, podczas przeprowadzonej kontroli, okazało się, że mężczyźni ci posiadali przy sobie niebezpieczne narzędzia - schowane w jednej z reklamówek. Narzędzia te zostały zabezpieczone przez policjantów do dalszego postępowania.  Łącznie w trakcie weekendowych działań ukierunkowanych na zwalczanie i zapobieganie przestępczości pseudokibiców policjanci represjonowali mandatami ponad 100 naruszających przepisy porządkowe. Wylegitymowali także ponad 1853 osoby, skontrolowali 440 pojazdów.

Choć incydenty z udziałem pseudokibiców wywołują ogromne zainteresowanie opinii publicznej, to jednak stopniowo stają się one rzadsze. Starania policjantów pracujących każdego dnia nad poprawą bezpieczeństwa przynoszą efekty - odnotowujemy spadek ilości przestępstw niemal we wszystkich kategoriach – mniej jest zabójstw, mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, mniej kradzieży samochodów.

(źródło: KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony