Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Konkurs "Policjant Ruchu Drogowego"

Data publikacji 09.06.2015

W dniach 8-11 czerwca na terenie garnizonu małopolskiego Policji odbywa się finał XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego". Najlepsi funkcjonariusze drogówki z całego kraju przystąpią do rywalizacji o ten tytuł. Zawodnicy mają do pokonania wiele konkurencji sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

Finał Konkursu obejmuje poniższe konkurencje:

Konkurencja K-1 – test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków;

Konkurencja K-2 – strzelanie z broni służbowej;

Konkurencja K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;

Konkurencja K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;

Konkurencja K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze;

Konkurencja K-6 – sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy ofiarom  wypadków komunikacyjnych.

Głównym celem Konkursu jest doskonalenie umiejętności i sprawności oraz sprawdzenie wiedzy policjantów ruchu drogowego oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie wizerunku Policji. Ponadto rywalizacja ma wyłonić najbardziej wszechstronnego funkcjonariusza ruchu drogowego oraz najlepszą reprezentację (drużynę) policjantów ruchu drogowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest zespół, w którego skład wchodzą Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele Biura Prewencji  i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wyłonienie najlepszych policjantów do współzawodnictwa w finale krajowym Konkursu poprzedzone jest eliminacjami przeprowadzonymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Następnie każda komenda wojewódzka Policji / Komenda Stołeczna Policji zgłasza do udziału w Konkursie dwóch policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze. Ponadto organizator Konkursu dodatkowo zaprosił dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy wezmą udział w Konkursie na zasadzie honorowego uczestnictwa. Każda reprezentacja posiada swojego kierownika, którym jest kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw ruchu drogowego komendy wojewódzkiej Policji /  Komendy Stołecznej Policji lub jego zastępca.

Przez wiele lat modyfikowany był regulamin konkursu, zmieniano sprzęt wykorzystywany do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji, zmieniała się także liczba jego uczestników. W roku 2015 wprowadzono nową konkurencję K-6 - sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Zmiany te wynikały przede wszystkim z doświadczeń zdobytych przez organizatorów oraz uwag zgłaszanych przez uczestników.

To co stanowi stały element Konkursu, dający zauważyć się już podczas pierwszych edycji, to klimat zdrowej i życzliwej rywalizacji. Atmosfera ta trwa do dziś, co potwierdza klasę finalistów. Ci, którzy biorą czynny udział w tym przedsięwzięciu, z pewnością mogą stanowić wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Gospodarzem Konkursu, pierwszy raz w jego historii mającej swój początek w latach 80. ubiegłego wieku, jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Przeprowadzenie tej prestiżowej imprezy stanowi duże wyróżnienie oraz wspaniałą okazję do zaprezentowania województwa małopolskiego.

Jako gospodarze i współorganizatorzy Konkursu życzymy wszystkim uczestnikom uzyskania jak najlepszych wyników!

Fotorelacja z pierwszego dnia zawodów ►

Powrót na górę strony