Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Data publikacji 15.06.2015

15 czerwca br. już po raz dziesiąty obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych (ang. World Elder Abuse Awareness Day) ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia. Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

Realizowany w mazowieckim garnizonie program profilaktyczny „B&N – czyli B, jak Bezpieczny i N, jak Niechroniony” jest adresowany w znacznej części do najstarszych uczestników ruchu drogowego.

Dzień 15 czerwca jest doskonałą okazją do nagłośnienia problematyki związanej z udziałem w ruchu ludzi starszych.  Warto, aby tego dnia skoncentrować się na relacjach pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego „w sile wieku” – w pełni sprawnymi i energicznymi, a ludźmi starszymi, których naturalne ograniczenia wynikające z procesu starzenia organizmu powodują, że poruszają się wolniej i czasami „zbyt ostrożnie”.

Aby uświadomić wszystkich uczestników ruchu drogowego i zapoznać ich z problemem, policjanci WRD KWP  zs. w Radomiu przygotowali w ramach programu B&N kampanię: Senior na drodze.

Przygotowując akcję, funkcjonariusze przeanalizowali zdarzenia z udziałem osób starszych, ich zachowania na drodze i ich skutki. Dzięki temu opracowali ich mocne i słabe strony, które dają o sobie znać w ruchu drogowym.

Warto, by z wnioskami policjantów zapoznali się zwłaszcza młodsi uczestnicy ruchu drogowego. Będzie i wówczas łatwiej zrozumieć osoby starsze i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć, zwłaszcza na drodze. Ale pojawi się też obraz doświadczonego, zrównoważonego  i godnego zaufania uczestnika ruchu drogowego.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony