Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jadą służyć na Bałkanach

Data publikacji 30.11.2007

115 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyło ćwiczenia zgrywające w Słupsku, dzisiaj na głównyn placu Szkoły, punktualnie w południe, odbyło się uroczyste pożegnanie. W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Efekt tego szkolenia ocenił na zakończenie przedstawiciel ONZ z Biura Koordynacyjnego Misji Pokojowych, który przyjechał do Słupska.

Jednostka Specjalna polskiej Policji będzie jedną z czterech tego typu jednostek stacjonujących na terenie Kosowa. Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia wspólnych działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa.

Podczas dzisiejszej uroczystości odczytany został także rozkaz komendanta Głównego Policji, dotyczący delegowania Jednostki do Kosowa. Dowódca delegowanych policjantów podinsp. Robert Szlachta odebrał flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiego obozu.

Tak jak w poprzednich rotacjach, w 14 zmianie wyjedzie na misję 114 policjantów i 1 policjantka, która pracować będzie w służbie dyżurnej. 80 procent składu stanowią policjanci, którzy na Bałkany jadą po raz pierwszy.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Jednostka Specjalna Policji pełnić będzie służbę w Kosowskiej Mitrowicy. Jest to miasto zamieszkałe przez Serbów i Albańczyków. Dla Serbów jest tym, czym dla Polaków Gniezno. Mitrowica jest równie ważna dla Albańczyków, którzy chcą by miasto weszło w skład tak zwanej Wielkiej Albanii.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie. W skład kontyngentu wchodzą między innymi antyterroryści, policjanci z oddziałów prewencji, lekarz, psycholog a także specjaliści do spraw informatyki, łączności i transportu.

Wylot na Bałkany pożegnanej dziś Jednostki planowany jest na początek grudnia, misja potrwa pół roku.


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 10.62 MB)

Nagranie audio Posłuchaj wypowiedzi jedynej kobiety, która służyć będzie w Kosowie-podkom. Karolina Raciborska:

Nagranie audio Posłuchaj wypowiedzi dowódcy SPU - podinsp. Roberta Szlachty:

Nagranie audio Posłuchaj - rozkaz personalny delegujący Polaków na Bałkany odczytuje podinsp. Ryszard Bąkowski:

Powrót na górę strony