Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia antyterrorystyczne „Kryzys – 15”

Data publikacji 17.06.2015

W dniach 10 – 12 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Kryzys – 15”, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W ćwiczeniach, których celem było doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania działaniami w ramach reagowania kryzysowego oraz skuteczności działania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym, wzięli również udział funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, reprezentujący Sztab Policji, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji oraz policyjni negocjatorzy.

Ćwiczenia zorganizowano na terenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Oprócz żołnierzy i policjantów, w ćwiczeniach udział wzięli m.in. przedstawiciele pogotowia ratunkowego, wojewódzkiego i miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Podczas ćwiczeń realizowano w formie planistycznej, aplikacyjnej i praktycznej m.in. elementy działań związanych ewakuacją ludności z powodu wysadzenia przez terrorystów zapory wodnej i wsparcia w tym zakresie oraz w zakresie zabezpieczenia zagrożonych obiektów, działań władz samorządowych. Przeprowadzono także ewakuację widzów ze stadionu w związku z podłożeniem materiałów wybuchowych, a także zlokalizowano i zabezpieczono niebezpieczne ładunki.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, oprócz udziału w odnalezieniu i zabezpieczeniu materiałów wybuchowych, wspólnie z policyjnymi negocjatorami uczestniczyli też w działaniach związanych z aktem terrorystycznym w jednym z zagrożonych obiektów. Zadaniem zespołu szturmowego było obezwładnienie i zatrzymanie terrorystów oraz uwolnienie zakładników.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Film Ćwiczenia antyterrorystyczne

Pobierz plik Ćwiczenia antyterrorystyczne (format mp4 - rozmiar 29.1 MB)

Powrót na górę strony