Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Konferencja SWI „Etyczne przywództwo – narzędzie kształtowania standardów w Policji”

Data publikacji 17.06.2015

Etyczne przywództwo było tematem II Konferencji Systemu Wczesnej Interwencji w Opolu. Na temat najwyższych standardów etycznych, którymi powinni kierować się policjanci, w murach Wyższej Szkoły Bankowej dyskutowali funkcjonariusze z całego kraju i przedstawiciele świata nauki.

Policja posiada uprawnienia, których nie ma żadna inna instytucja państwowa w Polsce. Uprawnienia te służą zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu. Jednocześnie oczekuje się od policjantów, że będą przy realizacji swoich ustawowych zadań kierowali się najwyższymi standardami etycznymi. Właśnie temu była poświęcona II Konferencja Systemu Wczesnej Interwencji pn. „Etyczne przywództwo – narzędzie kształtowania standardów w Policji”, która odbyła się dziś w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Irena Doroszkiewicz wygłosiła referat nt. „Przywództwo - sztuką kształtowania siebie i innych”. O moralności i odpowiedzialności przywódcy mówił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak.

Prelegentami byli również przedstawiciele świata nauki. Prof. dr hab. Marek Bugdol, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,  przedstawił wykład pt: „Policjant jako etyczny przywódca”. Zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr Katarzyny Kulig-Moskwy, która przywódcę zestawiła z samotnym rekinem i wilkiem na czele watahy.

Wszystkie wykłady były szeroko omawiane, w kończącym konferencję,  panelu dyskusyjnym.

(KWP w Opolu / mg)

Powrót na górę strony