Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

10. przystanek PaT - konferencja prasowa

Data publikacji 19.06.2015

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona 10. Ogólnopolskiemu Przystankowi PaT, podczas którego młodzież z całego kraju spotka się na warsztatach twórczej profilaktyki. Tegoroczny PaT organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Na Stadionie Narodowym 23 i 24 czerwca odbędzie się 10. Jubileuszowy Ogólnopolski Przystanek PaT - „Profilaktyka a Ty”.  Podczas konferencji poświęconej temu przedsięwzięciu omówiono m.in. tegoroczny program Pat-u, rolę, jaką odgrywają działania profilaktyczne w edukacji, a także kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zaprezentowano też spot promujący tegoroczny Pat.

Jak podkreślił autor programu "Profilaktyka a Ty" inspektor Grzegorz Jach, będzie to największe w kraju ogólnopolskie spotkanie młodych ludzi, działających na rzecz bezpieczeństwa. Podczas akcji młodzież szkolna promować będzie wartości takie jak zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna, a przede wszystkim wolność od przemocy i uzależnień - mówił insp. Jach.

Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński powiedział, że dobra profilaktyka jest szalenie istotna dla władz miasta. Dodał, że stolica realizuje szereg działań w tym zakresie, przeznaczając kilkadziesiąt milionów złotych rocznie na ten cel, np. na funkcjonowanie świetlic dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Sokołowski podkreślił, że praca z młodzieżą jest bardzo ważna w codziennym działaniu policjantów. Przypomniał, że PaT jest największym programem profilaktycznym wśród wielu realizowanych przez KGP.

***

Celem programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” jest inspirowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Obecnie na terenie całego kraju działa 90 takich grup realizujących swoje projekty metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej.

Przez ponad 9 lat działalności program PaT objął 300 tysięcy osób, w tym młodzież szkolną, rodziców, samorządowców i pedagogów. Program realizuje Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy i wsparciu MSW, MEN, Rzecznika Praw Dziecka, biur KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, organizacji harcerskich, mediów oraz organizacji pozarządowych. Program PaT od 2011 roku wpisany jest także w działania Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN.

W obszarze Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Impresariat programu PaT podczas roku szkolnego  prowadzi  wyspecjalizowane działania profilaktyczne adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych (PaT/M), rodziców (PaT/R), szkolenia młodzieżowych liderów PaT/L oraz szkolenia eksperckie dla pedagogów i animatorów pracy z młodzieżą (PaT/E) realizowane z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Głównym wydarzeniem są organizowane corocznie ogólnopolskie Przystanki PaT, podczas których społeczność PaT z całego kraju przez kilka dni spotyka się na warsztatach twórczej profilaktyki. Dotychczas w ogólnopolskich Przystankach PaT każdego roku uczestniczyło kilka tysięcy osób. W lipcu 2014 roku uczestników IX Przystanku PaT w Koninie odwiedziła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

(mg, PAP; fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY)

Jubileusz 10-lecia programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” ►

Film X przystanek PaT - spot promocyjny

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik X przystanek PaT - spot promocyjny (format flv - rozmiar 21.63 MB)

Powrót na górę strony