Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej pionu logistyki Policji

Data publikacji 19.06.2015

W dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Choszcznie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej pionu logistyki Policji, której przewodniczył nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta Głównego Policji. W spotkaniu udział wzięli zastępcy komendantów wojewódzkich Policji i szkół policyjnych oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP: logistyki Policji, finansów oraz łączności i informatyki.

Podczas pierwszego dnia narady Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podsumował dotychczasową działalność logistyczną Policji w roku 2015. Prelegentami tego dnia narady byli przedstawiciele biura finansów, biura logistyki oraz biura łączności i informatyki KGP. Omówili oni obecny stan budżetu Policji oraz możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, jak i realizację Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Drugiego dnia prym wiodła tematyka związana z transportem oraz budżetem Policji. Jego druga połowa odbyła się w terenie - wszyscy uczestnicy narady mieli okazję zobaczyć nowe komendy w województwie zachodniopomorskim. Pierwszą z nich w Choszcznie, a drugą w Stargardzie Szczecińskim. Budynki te powstały dzięki Programowi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi wdrożonymi w nowych budynkach oraz też mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami. Podczas wyjazdu w stargardzkiej jednostce omówiono funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w Policji.

Dziś w trakcie ostatniego dnia narady Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podsumuje wystąpienia wszystkich uczestników oraz określi najważniejsze zadania dla Policji na drugą połowę roku.

(KWP w Szczecinie / mg)

  • Nadinsp. Wojciech Olbryś prowadzący odprawę
  • Uczestnicy odprawy
  • Uczestnicy na nowej strzelnicy
  • Policjanci oglądają wnętrze komendy
  • Zdjęcie grupowe uczestników narady
Powrót na górę strony