Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef Dolnośląskiej Policji odznaczony przez Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej

Data publikacji 19.06.2015

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński został odznaczony przez Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej medalem za zasługi dla Policji. Odznaczenie podczas obchodów święta czeskiej Policji wręczył Zastępca Komendanta Głównego plk. Martin Vondrášek. Policjanci z Dolnego Śląska i Republiki Czeskiej ściśle współpracują w zakresie bezpieczeństwa już od 2008 roku.

16 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym Aldich, w Hradec Kralove odbyła się uroczystość z okazji Dni Święta Policji Republiki Czeskiej. Podczas uroczystości, na którą zaproszony został również Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, szef dolnośląskich policjantów został odznaczony medalem za zasługi dla czeskiej Policji, nadanym przez Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej.

Medal, w imieniu komendanta głównego, w dowód uznania za dotychczasową współpracę, wręczył Zastępca Komendanta Głównego plk. Martin Vondrášek. Przypomnijmy, że policjanci z Dolnego Śląska i Republiki Czeskiej ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, w zakresie bezpieczeństwa, już od 2008 roku.

Między innymi na bieżąco współpracują ze sobą Laboratoria Kryminalistyczne, Wydziały Kryminalne, czy też Wydziały Prewencji. Regularnie odbywają się też wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

Systematycznie prowadzone są również wspólne, polsko – czeskie patrole na terenach przygranicznych oraz na bieżąco realizowane są wspólne zabezpieczenia imprez masowych.

W tym roku zostały również przeprowadzone polsko – czeskie ćwiczenia pościgu transgranicznego, których głównym zadaniem było sprawdzenie szybkości wymiany informacji między jednostkami Policji obu państw.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Szef Dolnośląskiej Policji odznaczony przez Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej
  • Obchody święta czeskiej Policji
  • Szef Dolnośląskiej Policji odznaczony przez Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej
  • Obchody święta czeskiej Policji
  • Odznaczenia podczas świat czeskiej Policji
  • Obchody święta czeskiej Policji
Powrót na górę strony