Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Robocze spotkanie ekspertów BMWP KGP z przedstawicielami sądów i prokuratur państw UE

Data publikacji 19.06.2015

W dniu 19 czerwca br. w Sali Generalskiej odbyło się robocze spotkanie ekspertów BMWP KGP z przedstawicielami sądów i prokuratur państw UE. Spotkanie było okazją do omówienia procedur dotyczących współpracy międzynarodowej, kanałów wymiany informacji (SIS/SIRENE, Interpol. Europol oraz oficerów łącznikowych), a także zaprezentowania struktury i zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Dzisiejsze spotkanie było otwierającym tego rodzaju cykl szkoleń, o które Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Komendy Głównej Policji, widząc wzrastającą potrzebę lepszego wykorzystania możliwości i narzędzi międzynarodowej wymiany informacji. Jest to szczególnie istotne również w pracy sędziów i prokuratorów i ich wiedzy dotyczącej w szczególności wydawania ENA, międzynarodowych poszukiwań osób i pojazdów oraz zakresów informacji o jakie mogą wnioskować przed formalnym wystąpieniem z wnioskami o pomoc prawną.

(BMWP KGP / mw)

  • Robocze spotkanie ekspertów BMWP KGP z przedstawicielami sądów i prokuratur państw UE
  • Robocze spotkanie ekspertów BMWP KGP z przedstawicielami sądów i prokuratur państw UE
Powrót na górę strony