Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015” rozpoczęty

Data publikacji 23.06.2015

Odprawami technicznymi sędziów i kierowników drużyn rozpoczęły się, w poniedziałkowy wieczór, przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”. Dziś miało miejsce uroczyste otwarcie konkursu. Następnie zawodnicy przystąpili do pierwszej konkurencji, jaką był sprawdzian umiejętności strzeleckich. Także dzisiaj zostaną przeprowadzone test wiedzy zawodowej i sprawdzian wiedzy praktycznej. Po południu odbędą się natomiast oględziny miejsca zdarzenia.

Rozpoczęcie konkursu odbyło się dziś o godz. 9.00 w auli pilskiej Szkoły Policji. Uczestniczyło w nim siedemnaście drużyn, składających się z policjanta służby dochodzeniowo-śledczej, policjanta służby operacyjno-rozpoznawczej, technika kryminalistyki oraz policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Drużyny te reprezentują garnizony wojewódzkie oraz garnizon stołeczny Policji. Ponadto w uroczystości wzięły udział zespoły sędziowskie i eksperci, kadra oraz kierownictwo szkoły na czele z komendantem insp. Jerzym Powickim, który - witając wszystkich zgromadzonych - powiedział, że realizacja tego przedsięwzięcia na gruncie pilskim, jest dla kierowanej przez niego szkoły szczególnym wydarzeniem, potwierdzającym powrót, po wielu latach, do korzeni, czyli kształcenia przez Szkołę Policji w Pile policjantów służby kryminalnej. To również doskonały element promujący wiedzę i umiejętności praktyczne funkcjonariuszy, motywujący ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Formuła konkursu to również podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w naszej formacji i w społeczeństwie.

Warto również dodać, że w komisjach sędziowskich konkursu zasiedli specjaliści i eksperci zajmujący się rozmaitymi aspektami służby kryminalnej. W tym zaszczytnym gronie znajduje się: mł. insp. Piotr Trojanowski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kom. Michał Białęcki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Robert Maciejczyk z Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Prokurator Prokuratury Okręgowej Agnieszka Welenc - Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Organizacyjnych, mł. insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. Mirosław Domański – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, podinsp. w stanie spoczynku Ludomir Niewiadomski. Wszystkich wymienionych wspierają funkcjonariusze pilskiej Szkoły Policji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem, jako członkowie komisji sędziowskich.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu, zawodnicy przystąpili do pierwszej konkurencji, jaką był sprawdzian umiejętności strzeleckich. Także dzisiaj, czyli pierwszego dnia konkursowych zmagań zostaną przeprowadzone test wiedzy zawodowej i sprawdzian wiedzy praktycznej. Po południu odbędą się natomiast oględziny miejsca zdarzenia.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015” odbywa się w dniach 23-25 czerwca. Konkurs był już wcześniej dwukrotnie organizowany (w latach 2005 i 2006). Jednakże w poprzednich zmaganiach uczestniczyli wyłącznie policjanci pełniący służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych. W tegorocznej edycji postanowiono rozszerzyć zarówno skład drużyn (do czterech osób), jak i zakres konkurencji.

Finał czerwcowego konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych, miejskich oraz rejonowych. Do Piły przyjechały drużyny złożone z najlepszych funkcjonariuszy, którzy reprezentują wszystkie garnizony wojewódzkie. W sumie w zmaganiach uczestniczy 68 policjantów.

Organizatorami Konkursu są Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Prokuratur Generalny Andrzej Seremet, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

(SP w Pile / mg, fot. Włodzimierz Chamczyk)

  • Rozpoczęcie konkursu
  • Rozpoczęcie konkursu
  • Test wiedzy
  • Test wiedzy
  • Strzelanie z broni służbowej
  • Strzelanie z broni służbowej
Powrót na górę strony