Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci wyszkoleni w Chorwacji

Data publikacji 23.06.2015

Polscy policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zakończyli szkolenie strzeleckie w chorwackiej akademii Policji. Miesięczne szkolenie w Zagrzebiu było kontynuacją międzynarodowej współpracy policyjnych placówek szkoleniowych z Polski i Chorwacji.

Polscy policjanci uczestniczyli w kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów chorwackich. Wizyta przedstawicieli słupskiej Szkoły Policji w Chorwacji to efekt podpisanej przez komendantów placówek w Zagrzebiu i Słupsku umowy o współpracy. W jej ramach, w ubiegłym roku, gościli w Słupsku na miesięcznym szkoleniu instruktorów strzelań policyjnych chorwaccy policjanci.

Szkolenie w Zagrzebiu obejmowało nie tylko doskonalenie umiejętności strzeleckich, ale także aspekty typowo dydaktyczne. Każdy z Polaków, pod koniec kursu, musiał zaplanować i przeprowadzić z policjantami chorwackimi zajęcia z doskonalenia strzeleckiego. W pierwszej części były to zajęcia teoretyczne, następnie trening bezstrzałowy i na zakończenie - strzelanie z ostrej amunicji.

Szkolenie w chorwackiej Akademii Policji dla polskich policjantów było doskonałą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, a także pretekstem do wymiany doświadczeń z chorwackimi kolegami w zakresie codziennego pełnienia policyjnej służby. Nie jest to jedyna płaszczyzna współpracy policjantów z Polski i Chorwacji. Od kilku lat, w najbardziej uczęszczanych przez Polaków kurortach chorwackich, służbę w okresie letnim pełnią polscy policjanci, którzy służą pomocą swoim rodakom w sytuacjach wymagających interwencji chorwackiej Policji.

(SP w Słupsku / mg)

 • W chorwackiej Akademii Policji kurs ukończyli wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. Na zdjęciu, od lewej: podkom. Michał Jaśkowski; kom. Jacek Banaszkiewicz; podkom. Piotr Mrozik
 • W trakcie zajęć policjanci prezentowali również elementy polskiego systemu doskonalenia strzeleckiego
 • Zajęcia polskich i chorwackich policjantów na obiektach strzeleckich Akademii Policji w Zagrzebiu
 • Zajęcia polskich i chorwackich policjantów na obiektach strzeleckich Akademii Policji w Zagrzebiu
 • W trakcie zajęć polscy policjanci mieli możliwość przetestowania wielu jednostek broni
 • W trakcie zajęć polscy policjanci mieli możliwość przetestowania wielu jednostek broni
 • Zajęciom strzeleckim towarzyszyły również ćwiczenia praktyczne poświęcone składaniu broni
 • Pozostawione po działaniach wojennych czołgi są wykorzystywane jako cele
 • Zajęcia polskich i chorwackich policjantów na obiektach strzeleckich Akademii Policji w Zagrzebiu
 • Wspólne zdjęcie uczestników kursu instruktorów strzelań policyjnych w chorwackiej Akademii Policji
 • Uczestnicy kursu i wykładowcy przed wejściem do chorwackiej Akademii Policji
 • Na zakończenie polscy policjanci spotkali się z komendantem Akademii Policji Želimirem Radimilovićem

Film Polscy policjanci wyszkoleni w Chorwacji

Pobierz plik Polscy policjanci wyszkoleni w Chorwacji (format mp4 - rozmiar 22.17 MB)

Powrót na górę strony