Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służby kryminalnej

Data publikacji 24.06.2015

W Szkole Policji w Pile rozpoczęła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. Kryminalnych. Obradom przewodniczy I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mirosław Schossler.

W spotkaniu uczestniczą również: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Szkoły Policji w Pile, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przedstawiciele kierownictwa Biur Komendy Głównej Policji: Służby Kryminalnej, Międzynarodowej Współpracy Policji, a także przedstawiciel WSPol. w Szczytnie.

W trakcie odprawy kierownictwo służby kryminalnej dyskutowało między innymi na temat przedsięwzięć szkoleniowych dla służby kryminalnej organizowanych w Szkole Policji w Pile. W 2015 roku policjanci byli szkoleni na dwóch podstawowych kursach specjalistycznych, których programy opracowano w roku 2014 - z zakresu zagadnień operacyjno - rozpoznawczych oraz z zakresu zagadnień dochodzeniowo - śledczych. Ponadto, opracowano programy nowych i zaktualizowano programy wcześniej realizowanych kursów przygotowujących policjantów służby kryminalnej do realizacji zadań w ściśle określonych obszarach.  

Podsumowując działania Policji podejmowane w związku ze zmianami procedury karnej, Komendant Szkoły Policji w Pile, przewodniczący zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji do monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, wskazał zarówno na przedsięwzięcia zrealizowane w tym obszarze w ramach działalności zespołu, jak również przeprowadzane w garnizonach. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na wspieranie policjantów prowadzących postępowania po 1 lipca 2015 r., jak również w celu monitorowania działania Policji po wprowadzeniu zmian i definiowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem nowych przepisów.

Przedstawiciele kierownictwa Biura Służby Kryminalnej omówili zagadnienia dotyczące analizy kryminalnej oraz rezultaty działań Policji w obszarze zwalczania handlu ludźmi.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji zapoznał uczestników z rezultatami działań zespołów ds. pseudokibiców oraz realizowanych krótkich operacji specjalnych.

Dyrektor BMWP w swojej prezentacji wskazał na znaczenie współpracy międzynarodowej w pracy służby kryminalnej. Uczestnicy odprawy zgodzili się, że w obecnej geopolitycznej sytuacji naszego kraju, skuteczne zwalczanie przestępczości nie jest możliwe bez współpracy z zagranicznymi partnerami i wsparcia organizacji międzynarodowych.

Termin i miejsce organizacji odprawy nie zostały wybrane przypadkowo - w tym czasie w Szkole Policji w Pile odbywa się Ogólnopolski Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”. Odprawa jest zatem okazją dla jej uczestników do obejrzenia niektórych konkurencji rozgrywanych w ramach Konkursu oraz kibicowania drużynom z ich garnizonów oraz do udziału w ceremonii zakończenia, która odbędzie się 25 czerwca br.

(SP w Pile / mw)

 

  • Rozpoczęcie odprawy
  • Odprawa służby kryminalnej
  • Odprawa służby kryminalnej
Powrót na górę strony